Zdravotnický řetězec kritizuje prezidenta ČLK

MUDr. Milan Kubek

Moje ambulance, a. s., prostřednictvím otevřeného dopisu kárá prezidenta České lékařské komory Milana Kubka za kritiku zákona o zdravotních službách. Podle Kubka však takto otevřená podpora zákona zdravotnickým řetězcem pouze potvrzuje jeho slova.

Zdravotnický řetězec se ve svém dopise prezidentovi ČLK zaměřuje především na Kubkův „dopis lékařům“ z 19. září tohoto roku, ve kterém prezident ČLK lékaře upozorňuje na hrozby vyplývající ze zákona o zdravotních službách.

Tento pilíř Hegerovy reformy zdravotnictví minulý týden odmítla společně se zákonem o specifických zdravotních službách horní komora Parlamentu ČR.

Cui bono, ptají se lékaři

Kubek ve svém dopise upozorňoval lékaře na rizika, která jim přinášejí především pozměňovací návrhy poslanců za ODS Marka Šnajdra a Borise Šťastného. Jako hlavní body pak zmiňuje problematiku plošných přeregistrací poskytovatelů zdravotní péče, nově zaváděné vysoké finanční sankce a omezení kontrolní funkce komory.

První dvě opatření podle ČLK existenčně ohrožují zejména soukromé lékaře, jejichž praxe by prý mohly snadno získat velké zdravotnické řetězce.

„Cílem této pokoutně prosazené změny v zákoně je zřejmě něco úplně jiného. Pravděpodobně snaha zlikvidovat část soukromých lékařských praxí, aby jejich místa mohly zadarmo, tedy bez nutnosti odkupu praxí, zaujmout zdravotnické řetězce. Ohrožení jsou zejména starší lékaři, kteří již nebudou mít sílu vzdorovat byrokratické mašinérii a kterým tímto zákonem stát sebere možnost prodat své praxe, které jim fakticky ukradne,“ vysvětluje možné motivy zákonodárců Kubek.

Moje ambulance, a.s.: O motivech ministerstva nic nevíme, ale se změnou souhlasíme

Přestože na území České republiky působí více zdravotnických řetězců, na slova prezidenta ČLK zareagoval a za zákon se otevřeně postavil pouze jeden. Společnost Moje ambulance, a.s., se na Kubka obrátila prostřednictvím otevřeného dopisu. V něm vyjadřuje „údiv a překvapení“ nad varováními před hrozbami, jež podle ČLK nový zákon lékařům přináší.

Společnost se v dopise ohrazuje především před naznačenou paralelou mezi pozměňovacím návrhem poslance Marka Šnajdra a zájmy zdravotnických řetězců, tedy před povinností přeregistrace.

„O tom, proč chtělo Ministerstvo zdravotnictví prosadit tento bod do nového zákona, nám není nic známo, můžeme se stejně jako Vy pouze domnívat,“ píše se ve vyjádření společnosti.

Řetězec se brání, že nemá jakýkoliv zájem na likvidaci soukromých lékařů, a jen chce nabídnout alternativu, připomíná také, že i pro ně platí povinnost přeregistrace.

Laníková: Celou věc považujeme za bouři ve sklenici vody

Předsedkyně představenstva společnosti Lenka Laníková pak poukazuje na důchodový věk mnohých lékařů a špatné vybavení některých ambulancí.

„Nebudeme si nic namlouvat, populace praktických lékařů stárne a není nic zvláštního, pokud praxi provozuje lékař vysoko překračující věkem běžnou hranici odchodu do důchodu. Je to samozřejmě věc individuální odpovědnosti a náhledu na své fyzické či mentální schopnosti. Registrace však vyžaduje i posudek zdravotní způsobilosti,“ píše Laníková.

Podle Laníkové mnohé ambulance lékařů nesplňují základní požadavky na technické vybavení.
„Nechceme nikomu sahat do svědomí, zda splňuje veškerá závazná kritéria, přesto naše zkušenosti nejsou vždy jednoznačně uspokojivé,“ sděluje šéfka společnosti.

„Zda tedy jde o zbytečnou byrokracii nebo pokus o uvedení administrativy dopořádku, je snad věcí diskuse. Protestujeme však rozhodně proti pokusu podsouvat nám či jiným řetězcům jakousi temnou úlohu v banální legislativní proceduře,“ odmítá propojení Laníková. Celou věc pak považuje za „bouři ve sklenici vody“.

Kubek: Právě tyto zdravotnické řetězce budou mít prospěch z likvidace soukromých lékařů

Podle vyjádření prezidenta ČLK Milana Kubka pro Zdravotnictví a medicína otevřený dopis společnosti Moje ambulance jen potvrzuje jeho slova. Současné zdravotnické řetězce přirovnává k někdejším „komunistickým OÚNZ“.

„Nečekal jsem, že představitelé zdravotnického řetězce budou tak otevřeně deklarovat své uspokojení ze zákona, kterým pánové Šnajdr a Heger vystavují soukromé lékařské praxe existenčnímu ohrožení. Po tomto jejich vyjádření, za které jim tímto upřímně děkuji, již nikdo nemůže pochybovat o tom, že právě tyto zdravotnické řetězce budou mít prospěch z likvidace části soukromých lékařů. A my se můžeme pouze dohadovat o tom, zda pánové Šnajdr a Heger připravili zákon na likvidaci soukromých lékařů přímo na objednávku podobných řetězců, či zda šlo ze strany těchto politiků pouze o prostý projev jejich nedůvěry vůči soukromým lékařům, které by v jejich představách měly v budoucnu nahradit jakési novodobé 'OÚNZ', které by na rozdíl od těch komunistických měly privátní vlastníky,“ reaguje pro Zdravotnictví a medicína Milan Kubek.

Ohodnoťte tento článek!