Zdravotnický systém potřebuje postupné úpravy a změny, ne revoluční reformy

stetoskop, zdravotnictví, medicína

Jiří Martinek (ČSSD), náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast zdravotnictví, tvrdí: Peněz do zdravotnictví nepřibývá, jejich nedostatek pociťují i nemocnice, které řídí a provozuje Moravskoslezský kraj. Občany je totiž vnímán jako určitý garant dostupnosti zdravotní péče. S finančním navýšením na provoz nemocnic však kraj nemůže počítat.

Jak budete tuto nelehkou situaci řešit?

S nástupem ekonomické krize se samozřejmě dostaly do ekonomických problémů i nemocnice zřizované naším krajem. Přímé pravomoci a možnosti kraje jsou poměrně malé, musíme počítat s nedostatkem financí a naučit se s tím hospodařit. Úspory musíme hledat zejména v řízení nemocnic, v nákupních procesech, podpůrných činnostech.

Kde chcete hledat východisko?

Je potřeba vydat se cestou vyšší efektivnosti. Byli jsme již nuceni po jednáních se zástupci zdravotních pojišťoven přistoupit k mírné redukci málo využívaných akutních lůžek, další kroky analyzujeme a řešení přijmeme až po důkladném zvážení. Naší prioritou však musí zůstat dostupnost péče pro pacienta, zachování páteřní sítě nemocnic i odborných center, zajištění špičkového vybavení stejně jako nutnost udržet špičkové lékaře.

Nemusí se tedy pacienti obávat zhoršení zdravotní péče?

Do své funkce jsem nastoupil s úkolem zachovat kvalitu a dostupnost úrovně zdravotních služeb pro každého občana našeho kraje. Moravskoslezský kraj na svém území řídí sedm oblastních nemocnic – v Opavě, Krnově, Třinci, Karviné­ Ráji, Frýdku ­Místku, Bílovci a Havířově.

Na finanční navýšení výnosů na jejich provoz spoléhat nelze, takže všechny síly musíme směřovat k zefektivnění provozu a k tomu, aby všechny nemocnice fungovaly jednotně a koordinovaně. Musí tvořit jeden celek. Zdravotnický systém potřebuje postupné úpravy a změny, ne revoluční reformy, které by poškodily pacienty a vedly ke snižování kvality poskytovaných služeb. Tím, že v předchozích reformách byla potlačena regionalita a převládla snaha změny paušalizovat, vyvolaly navrhované změny obavy z omezení zdravotní péče, a to jak v jejím rozsahu, tak i dostupnosti.

A co lékaři a zdravotnický personál? Těch se úpravy nedotknou?

V rámci řízení zdravotnictví chci dát občanům, ale i návštěvníkům Moravskoslezského kraje pocit jistoty poskytované kvalitní péče. Tento pocit jistoty potřebuje určitě i personál našich zdravotnických zařízení, aby i v těchto celorepublikových podmínkách za naší podpory odváděl co nejlepší práci, za kterou mají můj obdiv.

Základním pilířem zdravotnické soustavy musí zůstat síť nemocnic, které budou pod kontrolou veřejné správy a budou zajišťovat veškerou základní péči pro svůj region bez ohledu na to, zda jde o ekonomicky výhodnou záležitost.

Ohodnoťte tento článek!