Zdravotnictví chybí koncepce

dokumenty, papíry

Krize ve zdravotnictví pokračuje. Co se bude dít po 1. březnu není stále jasné. V každém případě akce lékařů Děkujeme – odcházíme, odstartovala diskuze a první kroky k reformám ve zdravotnictví.

Z našeho regionu odchází minimum lékařů, přesto se akce zdejších zdravotnických zařízení dotkne.

Oslovili jsme ředitele nemocnic na Semilsku a Trutnovsku s dotazy k obecným problémům zdravotnictví. Další otázka, kterou jsme jim položili, zněla: V čem vidíte největší problém českého zdravotnictví?

„V hledání vlastní a ojedinělé cesty řešení problémů, a to ve státě, který má 10 miliónů obyvatel a je počtem obyvatel menší než Londýn nebo Paříž, kterážto města mají daleko jednodušší strukturu řízení a ´pravidla hry´, místo abychom se poučili a převzali systém ze zemí, které nám jsou historicky i mentálně nejbližší.

Za druhé v absenci koncepce dlouhodobého vývoje se zapracováním očekávaných změn. Absence koncepce nedovoluje řádné plánování a podporuje stávající chaos s tolik kritizovanou korupcí nejen ve zdravotnictví, ale i ve zdravotních pojišťovnách,“ shrnul svůj názor ředitel nemocnice v Jilemnici Jiří Kalenský.

„Je třeba řešit problém demografického vývoje, standardizace výkonů, posílení poměru privátních a veřejných zdrojů, regulace a alokace nových technologií a zdravotnických inovací. Patří sem i zvýšení odměňování a motivace zaměstnanců nemocnic a to všech, nejen lékařů. Zvýšení efektivity využívání současných finančních a lidských zdrojů ve zdravotnictví. Prospěla by změna v systému úhrad s přihlédnutím k výkonu, kvalitě a efektivitě. Dále zjednodušení systému vzdělávání zdravotnických pracovníků, povinné manažerské vzdělání vedoucích pracovníků na všech stupních řízení. Navíc je třeba najít politickou odvahu k redukci, dislokaci a reorganizaci struktury a péče poskytovaných ve státních fakultních nemocnicích řízených ministerstvem zdravotnictví. Především v Praze,“ sdělil Deníku ředitel Jaroslav Krutský z nemocnice Semily.

Tomáš Sláma zastupuje Panochovu nemocnici Turnov. Jaký je jeho názor? „Je to v lidech. Například v politicích, kteří nemají jasnou představu a leckdy ani elementární vědomosti problematiky.

Anebo mají jasné představy, ale nedovedou je nejenom lidem vysvětlit, natož realizovat. Každé volební období chce každá garnitura něco zásadně jiného, nového, a tento chaos trvá již dvacet let. Zdravotnictví například za tuto dobu vystřídalo všechny známé systémy financování. Určité naděje dávám do současné garnitury, která má po letech poměrně silný politický mandát.“ Z trutnovského regionu nám odpověděli pouze zástupci Oblastní nemocnice Trutnov. „Hlavním problémem je rozpor mezi možnostmi, které dnes medicína v Česku nabízí, a tím, co je společnost schopna ufinancovat z veřejných zdrojů,“ sdělili ředitel Martin Limburský a náměstek Miroslav Nývlt.

Ohodnoťte tento článek!