Zdravotnictví dostane desítky milionů na transplantace

Zhruba 50 milionů korun ze státního rozpočtu má pomoci dalšímu rozvoji transplantační medicíny. Počítá s tím národní akční plán darování orgánů a transplantací na léta 2010 až 2016.

Plán před měsícem schválila vláda, ministerstvo zdravotnictví ho nyní představilo veřejnosti.

„Česká republika si musí udržet dosavadní vysokou úroveň své transplantační medicíny a rozšířit počet zdravotnických zařízení, která se na ní budou aktivně podílet. Prioritou musí být výchova a vzdělávání zdravotnických pracovníků, snaha o efektivnější využívání dostupných zdrojů a v neposlední řadě posílení zahraniční spolupráce na všech úrovních,“ uvedla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Akční plán počítá s rozšířením počtu nemocnic, které se budou na programu podílet, vzděláváním zdravotníků, změnami právní úpravy a rozšířením zahraniční spolupráce. Na tyto a další aktivity půjde podle ministryně v letech 2010 až 2012 celkem 25,8 milionu a v letech 2013 až 2015 dalších 21,6 milionu korun.

Ministerstvo počítá také s mediální kampaní.

Jednou ze změn, které Národní akční plán přináší, je zařazení dárcovských konzultantů do dárcovských nemocnic. „Typickým příkladem účinnosti tohoto kroku je tzv. španělský model, který drží Španělsko dlouhodobě na prvním místě v Evropě v počtu dárců. Ale i praxe některých jiných evropských zemí ukazuje, že zvýšení dostupnosti orgánů k transplantaci do značné míry závisí na lepší koordinaci v počátečních fázích výběru potenciálních dárců,“ popsala Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví pro léčebnou péči.

Ve všech zdravotnických zařízeních, která detekují možné dárce orgánů, by tak došlo k ustavení místního dárcovského konzultanta. Ten bude cíleně vyškolen v problematice dárcovství orgánů a tkání k transplantaci a bude osobně odpovědný za využití možného potenciálu dárců v daném zdravotnickém zařízení. Celkem by mělo v rámci České republiky pracovat sedmdesát vyškolených konzultantů.

Vytvoření bezpečnostních norem

Mezi další novinky patří vytvoření jakostních a bezpečnostních norem vztahujících se na odběr, převoz a použití lidských orgánů. Plánují se také změny právní úpravy, jež usnadní odběr orgánů od cizinců zemřelých na území České republiky a uvažuje se rovněž o zavedení úlev pro dárce orgánů, tkání a krvetvorných buněk, jak je běžné v zahraničí.

Pro další rozvoj transplantační medicíny je důležité zapojení do mezinárodních struktur a projektů a zvýšení aktivity v oblasti mezinárodní výměny. „Mezinárodní výměna orgánů k transplantacím je dosud využívána ve velmi zanedbatelném rozsahu. Přitom je to však způsob, jak výrazně zkrátit čekací doby na transplantaci orgánů zejména u dětí, pacientů se specifickými chorobami i urgentních čekatelů, “ upozornila Jurásková.

Z podnětu Evropské komise bude mít celá EU jednotná pravidla pro orgánové transplantace. V Evropě nyní není dostatek orgánů k transplantaci, situace se ale v jednotlivých zemích liší. Zatímco ve Španělsku je na milion obyvatel 33,8 dárce, v Rumunsku jeden. Úmrtnost při čekání se pohybuje mezi 15 až 30 procenty.

V ČR jsou čekací doby v průměru 12 měsíců, což je proti některým členským státům doba krátká. Vychází se z naléhavosti případu, imunologické shody i dalších faktorů. Děti mají vždy přednost.

Ohodnoťte tento článek!