Zdravotnictví je stále dražší. Peněz málo

Zdravotnictví stojí ročně 220 miliard Kč. Kvalita a dostupnost péče jsou na slušné evropské úrovni. Ale jak dlouho?

Zdravotním pojišťovnám docházejí finanční rezervy z minulých let a může se stát, že už v příštím roce bude peněz na zdravotnictví málo. Co by to znamenalo? „Především prodloužení čekacích dob na některé operace a také menší dostupnost péče,“ varuje prezident České lékařské komory Milan Kubek. Stejný názor mají i ředitelé nemocnic.

Také ministryně zdravotnictví Dana Jurásková si uvědomuje toto nebezpečí a vládě předložila materiál, kterým chce zvýšit platbu za státní pojištěnce o čtyřiačtyřicet korun.

To by znamenalo, že zdravotní pojišťovny by v příštím roce dostaly o 3,2 miliardy víc než letos. Stát by tak přispěl do zdravotního pojištění za své pojištěnce, kterých je téměř šest miliónů, částkou 55 miliard korun.

Ale bude to stačit? Zdá se, že ani toto zvýšení stačit nebude, a politici i lékaři hledají zdroje, které by přísun peněz do zdravotnictví navýšily.

Jednou z možností je i zvýšit spoluúčast pacienta. Proti tomu je sice levice, ale nově vznikající koalice je jednoznačně pro.

Státní pojištěnci

„Stát je největším dlužníkem zdravotního pojištění,“ tvrdí prezident Kubek. „Platí pojistné za více než 58 % obyvatel, kteří ne vlastní vinou spotřebovávají zhruba 80 % zdravotní péče, přičemž příspěvek státu za ně nedosahuje ani 22 % z příjmů zdravotních pojišťoven,“ tvrdí Kubek.

Podle něj by stát měl platit za své pojištěnce mnohem víc, než požaduje ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Sedm procent HDP je málo

„Zaměstnanec dnes měsíčně odvádí 2772 korun, podnikatel 1238, osoba bez zdanitelných příjmů 1080 a stát za své pojištěnce 723 korun. To je obrovský nepoměr. Relace mezi zaměstnancem a podnikatelem by se měla zmírnit a rozhodně by stát měl dávat za své pojištěnce víc,“ tvrdí Kubek.

Podle jeho slov sedm procent hrubého domácího produktu, které stát dává do zdravotnictví, nemůže stačit. „Státy EU v průměru dávají devět procent. A proto za stávající peníze již není současná kvalita a dostupnost zdravotní péče udržitelná,“ tvrdí Kubek.

Nastiňuje ale i vnitřní rezervy systému. Těmi jsou například odstranění korupce, úspěchy tzv. betonové lobby, kdy se peníze místo na léčení dávají na výstavbu nových objektů a na nákup přístrojů, na kterých se pak pracuje třeba jen osm hodin denně, ač jinde ve světě jsou podobné přístroje využívány šestnáct i dvacet čtyři hodin denně.

To by znamenalo například nakupování drahých přístrojů ne pro každou nemocnici zvlášť, ale jeden přístroj pro více nemocnic, tak aby vždy odpovídal určitému počtu obyvatel.

Vyčerpají rezervy

Podobně je tomu i s léky, kdy jiné ceny jsou tehdy, když nemocnice je nakupuje zvlášť, a jiné, když se sdruží několik nemocnic dohromady. Rezervy tedy uvnitř systému jsou, i když ne příliš velké. Přesto by několik miliard přinést mohly.

Zdravotní pojišťovny už ohlásily, že zřejmě letos vyčerpají rezervy, které mají. Budou muset šetřit a to se odrazí na dostupnosti zdravotní péče. Už v roce 2009 nevybraly tolik peněz, kolik se očekávalo, a zřejmě tomu tak bude i letos.

Zdravotní pojišťovny by pak začaly platit soukromým lékařům, ale i nemocnicím s určitým zpožděním a nemocnice a lékaři by pak zřejmě začali omezovat péči.

Na přidání lékařům není dost peněz

Do neradostné finanční vyhlídky zdravotnictví vstoupil razantně i Lékařský odborový klub (LOK). Už měsíc organizuje mezi lékaři v nemocnicích akci Děkujeme, odcházíme. Žádá velké zvýšení platů za základní pracovní dobu.

U začínajícího lékaře na 1,5násobek průměrné mzdy ve státě, což by znamenalo 35 000 korun, a za plně kvalifikovaného lékaře trojnásobek, což by bylo zhruba 72 000 korun.

V současné době průměrný příjem plně kvalifikovaného lékaře se podle předsedy LOK Martina Engela pohybuje mezi 45 až 50 000 korunami, a to se všemi příplatky a službami. Ty tvoří až polovinu příjmu lékaře.

„Na tak razantní zvýšení v současné době peníze nejsou, i když lékařům se platy zvýšit musí,“ soudí generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák.

Stejného názoru je i ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Engel ale oponuje: „Peníze zdravotní pojišťovny mají. Jde o zhruba tři miliardy ročně.“

Reforma zdravotnictví, jak o ni nyní usiluje budoucí koalice, má do zdravotnictví vnést pořádek a příliv nových peněz. Zatím ale není rozhodnuto, jakým způsobem to bude.

Kolik odvádějí na zdravotní pojištění měsíčně

Zaměstnanec: 2772 Kč

Podnikatel: 1238 Kč

Osoba bez zdanitelných příjmů: 1080 Kč

Státní pojištěnec: 723 Kč

Ohodnoťte tento článek!