Zdravotnictví musí reagovat na stárnutí

Nedostatek ošetřovatelských lůžek a lůžek pro dlouhodobě nemocné pociťují některé oblasti Olomouckého kraje. Ke zlepšení situace by mohlo přispět připravované sloučení krajských nemocnic v jednu organizaci…

V Olomouckém kraji by bylo potřeba více ošetřovatelských i geriatrických lůžek

Lůžka akutní geriatrické péče pro lidi s nemocemi stáří citelně scházejí ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Zdejší oddělení geriatrie má v současné době k dispozice jen 55 lůžek.

„Koncepce oboru geriatrie, kterou schválilo ministerstvo zdravotnictví, předpokládá 0,2 lůžka akutní geriatrické péče na tisíc obyvatel, v kraji jich ale máme k dispozici jen 0,09. My sami bychom potřebovali o 20 lůžek víc, abychom naplnili koncepci alespoň z poloviny,“ uvedl primář oddělení geriatrie Fakultní nemocnice v Olomouci Zdeněk Záboj.

Vzhledem k rychlému stárnutí naší populace roste kromě potřeby akutních geriatrických lůžek i nutnost zřízení většího počtu ošetřovatelských lůžek a lůžek pro dlouhodobě nemocné.

Kde chybí nejvíce

Podle krajského zdravotního rady Václava Rýznara je v současné době v Olomouckém kraji přes 1600 těchto lůžek. Z toho se více než polovina nachází v zařízeních zřizovaných ministerstvem zdravotnictví.

Nejvíce lůžek následné péče je na Olomoucku. Největší nedostatek je sice na Prostějovsku, kde chybí zhruba 70 lůžek, ale tento deficit může být kompenzován blízkostí zdravotnických zařízeních v dalších městech. Kvůli odlehlosti území pociťují největší nedostatek lůžek následné péče obyvatelé Šumperska a Jesenicka.

„Gerontologie a její klinická geriatrie je nauka o stárnutí a stáří a zabývá se nemocemi stáří, tedy u lidí přibližně ve věku nad šedesát let. Význam oboru v posledních letech vzrůstá, protože s nízkou porodností a prodlužováním střední délky života přibývá populace ve vyšší věkové kategorii. Lidé nad šedesát let tvoří nyní asi dvacetiprocentní skupinu obyvatel České republiky,“ poznamenal Záboj. Zdejší oddělení geriatrie loni hospitalizovalo přes 800 pacientů a dalších čtyři tisíce nemocných ošetřilo ambulantně.

O nutnosti restrukturalizace svědčí i údaje o využitelnosti ošetřovatelských lůžek i lůžek pro dlouhodobě nemocné, která již nyní dosahuje téměř sto procent. U akutních lůžek je to zhruba polovina. Podle Rýznara přispěje ke zlepšení situace plánované sloučení krajských nemocnic v jednu organizaci.

Transformace nemocnic kromě jiného předpokládá snížení akutních lůžek a současně zvýšení počtu lůžek následné péče i lůžek pro dlouhodobě nemocné.

Bedřich Novotný, Právo

Zdravotnictví musí reagovat na stárnutí
Ohodnoťte tento článek!