Zdravotnictví musí ušetřit 35 miliard

Úspory až 35 miliard do dvou let měla českému zdravotnictví přinést krátkodobá opatření, která přijala vláda na návrh tehdejší ministryně Emmerové. Dluh zdravotního pojištění dosáhl 14 miliard. Podle ministra Ratha by v příštím roce neměl dluh dále růst, možná by dokonce mohl zhruba o dvě miliardy klesnout…

Od ledna se bude přerozdělovat veškeré pojistné

PRAHA –

Stát dá víc za děti a důchodce

Z krátkodobých opatření se zatím uskutečnil jednorázový odkup pohledávek zdravotních pojišťoven. Stát odkoupil dlužné pojistné za zkrachovalé státní podniky ve výši 3,8 miliardy korun.

Od ledna se mění systém přerozdělení pojistného. Dosud se přerozdělovalo 60 procent vybrané částky, do přerozdělení nyní půjde veškeré vybrané pojistné a zohlední se věková struktura pojištěnců. Péče o seniory je dražší.

Změnou přerozdělení získá Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) až tři miliardy ročně navíc. Zaměstnanecké pojišťovny, které o tuto částku přijdou, varují, že se dostanou do podobných platebních potíží, v jakých je nyní VZP.

Vláda letos schválila i zvýšení plateb státu za děti, důchodce a další státní pojištěnce. Do systému to přinese příští rok zhruba tři miliardy navíc.

V oblasti správy zdravotního pojištění počítala Emmerová s omezením funkčního období členů správních a dozorčích rad a ředitelů pojišťoven.

Zatím se to neuskutečnilo, Rath však ve sněmovně prosadil změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, jimiž posiluje vliv státu v pojišťovnách.

Zvažuje se sestupná marže

O takzvané sestupné marži na léky, kdy by na dražší léky bylo nižší procento obchodní přirážky než na levnější, se uvažuje.

Od ledna klesne marže na léky z 32 na 29 procent, lékárníci kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle nich tříprocentní pokles marže omezí jejich příjmy až o 15 procent a hrozí krach venkovských lékáren.

Vyhláška o úhradách léčiv, která je také součástí krátkodobých opatření, snižuje výdaje pojišťoven na léky v příštím roce na 98 procent letošního. Firmy zatím nedaly vědět, zda sníží ceny léků tak, aby se do úhrad pojišťoven vešly, podle lékárníků doplatky pacientů porostou.

Další úspory mají prý přinést vyhlášky o úhradách zdravotní péče. Zdravotnická zařízení mohou počítat jen s tříprocentním nárůstem příjmů od pojišťoven.

Ke krátkodobým opatřením se řadí i kroky v síti veřejných zdravotnických služeb. V pololetí 2006 končí smlouvy pojišťoven s lékaři a nemocnicemi. Pojišťovny začnou hned v lednu vyjednávat o podobě smluv, hodlají jejich počty omezit o 15 až 20 procent.

Krátkodobá opatření počítala také se zveřejňováním dat o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých pojišťoven a nemocnic. Od ledna tento úkol zadal Rath fakultním nemocnicím.

Právo

Zdravotnictví musí ušetřit 35 miliard
Ohodnoťte tento článek!