Zdravotnictví nemá koncepci

Včera odpoledne proběhlo v prostorách semilské nemocnice jednání Zdravotnického výboru Libereckého kraje. Jedním z bodů programu byla i koncepce zdravotnické péče pro okres Semily. K jednání byli přizváni zřizovatelé a ředitelé…

Semily – zdravotnických zařízení ze semilského okresu.

„O koncepci jsme se mnoho nového nedozvěděli. Dá se říci, že zatím žádná krajská koncepce neexistuje. Není se co divit, když nejsou vyjasněny zásadní principy na republikové úrovni,“ řekl František Mojžíš, starosta Semil, který se jednání zúčastnil z pozice zástupce zřizovatele semilské městské nemocnice.

Výbor se věnoval i zdravotnickým zařízením, u nichž funkci zřizovatele dosud plní okresní úřad. „Z našich zařízení má být na kraj převedena pouze Okresní zdravotnická záchranná služba, která zajišťuje pro okres přednemocniční péči – lékařskou službu první pomoci a rychlou lékařskou pomoc. Léčebnu dlouhodobě nemocných v Lomnici nad Popelkou a Ústav plastické chirurgie a chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou si převezmou města. O tom již bylo rozhodnuto na základě poslaneckých pozměňovacích návrhů. Na jednání výboru se jednotlivá zařízení krátce prezentovala a přiblížila svoji současnou situaci. Ohledně budoucího rozvoje zdravotnické sítě okresu jsme se v podstatě nic nedozvěděli,“ uvedla krátce po jednání výboru Danuše Hůlková, přednostka OkÚ Semily.

Pro budoucí rozvoj zdravotnických zařízení bude důležitý systém jejich financování. „Dotazovala jsem se na to, zda kraj, který převezme nemocnice v Liberci a České Lípě, bude nějakým způsobem pomáhat i městským nemocnicím. Popřípadě, zda bude uvažováno o redukci současné sítě zdravotnických zařízení. Bohužel na tyto, podle mého názoru zcela zásadní otázky, jsem nedostala odpověď,“ uzavřela přednostka Hůlková.

Po skončení první části jednání byli přítomní přizváni k prohlídce semilské nemocnice. Po prohlídce pokračovalo pracovní jednání výboru, kterého se již hosté neúčastnili. Pracovní jednání skončilo po uzávěrce Deníku Pojizeří.

RADIM POCHOP, Deník Pojizeří, 17.5.2002

Ohodnoťte tento článek!