Zdravotnictví rozpoutalo tvrdou diskuzi

Zdánlivě nevinně vypadající veřejná konference o kvalitě zdravotnictví v Pardubickém kraji, kterou včera uspořádalo na pardubickém zámku sdružení Dialog pro Pardubice, byla plná vášnivých sporů.

Na jedné straně současné vedení kraje a jím zřizovaných nemocnic, na druhé straně odpůrci nedávno schválené koncepce zdravotnictví, kterou napadal bývalý krajský radní za zdravotnictví Josef Janeček, řada primářů či zástupci soukromých investorů.

„Centrálními nákupy léků nebo slučováním litomyšlské a svitavské nemocnice se vracíme do dob RVHP a okresních ústavů národního zdraví,“ prohlásila například Simona Leníčková, primářka transfúzního oddělení litomyšlské nemocnice.

Janeček se zase velmi často – až demonstrativně – nebránil udiveným a zoufalým grimasám vůči publiku, když nesouhlasil s argumenty hejtmana Radko Martínka, jenž koncepci prezentoval. „Z koncepce se mi naštěstí v připomínkovacím řízení podařilo odstranit největší hrůzy, některé tam přesto zůstaly,“ kontroval Janeček.

Martínek se svou zdravotnickou radní Markétou Tauberovou hájili především stanovisko, že nemocnice v kraji spolu konečně „musí začít spolupracovat, nikoliv konkurovat jako doposud“.

A odmítli, že by kdy chtěli rušit litomyšlskou nemocnici. „Rušení a slučování je zásadní rozdíl,“ tvrdil Martínek.

Konference měla ještě další dva bloky, samotná první část věnovaná koncepci zdravotnictví by si však soudě podle vášnivé diskuze zasloužila samostatnou konferenci.

Ohodnoťte tento článek!