Zdravotnictví se stále více politizuje

Titulní obrázek

„Překvapuje mě jen, jak obtížně se prosazují rozumné názory a jak se zdravotnictví stále více a více politizuje,“ tvrdí šéf České stomatologické komory Jiří Pekárek. Pro Zdraví.Euro.cz hodnotí uplynulý rok a poukazuje na cíle, které před sebou komora má…

Česká stomatologická komora je profesionálně i finančně stabilizovaná organizace, či spíše instituce. Rok 2008 byl pro nás dalším z běžných roků naplněných prací, jejímž cílem je především služba zubním lékařům. Dohodli jsme úhrady se zdravotními pojišťovnami, i když dle mého názoru by měly být podstatně vyšší, a to musí být prioritou komory pro nasledující roky. Proběhla rovněž demokratické volba nového prezidenta pro příští funkční období, které začne 21. září 2009. Nepodařilo se nám prosadit zvýšení spoluúčasti v zubní péči a vzhledem k současné politické situaci to nebude zřejmě reálné ani v nejbližších letech.

Ke každoroční rutině patří dohadování se s ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi o konečné podobě zákonů, vyhlášek a dalších předpisů. Po 18 letech práce v komoře to však není ničím novým a neobvyklým. Překvapuje mě jen, jak obtížně se prosazují rozumné názory a jak se zdravotnictví stále více a více politizuje.

Rádi bychom prosadili zákon o České stomatologické komoře. Jsem přesvědčen, že fungování lékařské, lékárnické i stomatologické komory je odlišné a tyto odlišnosti je schopna postihnout a upravit jen samostatná norma. Představitelé České lékařské komory jsou proti, věřím však, že budou respektovat naše právo na vlastní samosprávu i zákon. My se nesnažíme zasahovat do věcí České lékařské komory a stejný respekt očekávám i od této organizace.

Vzhledem k tomu, že zubní péče v České republice je v rámci veřejného zdravotního pojištění dlouhodobě podfinancována, cesta spoluúčasti „zarubaná“, nezbude než se plnou silou snažit zvýšit podíl úhrad zubní péče na původních 7 % z celkového množství finačních prostředků, oproti současným necelým 5 %.

Rád bych předal ČSK v jejích 18 letech příštímu managementu komory a věnoval se svým „osobním“ cílům, zubní péči o děti, seniory a vybudování Vysoké školy pro zubní lékaře.

Michaela Svobodová, www.Zdravi.Euro.cz

Zdravotnictví se stále více politizuje
Ohodnoťte tento článek!