Zdravotnictví v okrese je na solidní úrovni

V okrese Hradec Králové je dobře fungující síť zdravotnických zařízení. Občanům je například dobře přístupný systém lékařské služby první pomoci (LSPP), který je zajištěn v Územním středisku záchranné služby v Třebši a při Okresní nemocnici v Novém Bydžově. LSPP je propojena…

s rychlou lékařskou pomocí a zajišťuje kvalitní a bezprostřední pomoc. V hradeckém okrese poskytuje zdravotní péči více než 460 nestátních zdravotnických zařízení, lůžková zdravotní péče je zajišťována především ve Fakultní nemocnici, dále v Okresní nemocnici v Novém Bydžově, soukromém zařízení Sanus a Hradeckém očním sanatoriu. Problémem je nedostatek míst pro dlouhodobě nemocné, neboť tuto péči poskytuje jen hradecká Léčebna dlouhodobě nemocných a částečně i Okresní nemocnice.

Hradecké noviny, 26.6.2001

Ohodnoťte tento článek!