Zdravotnictví získá počítače a software za více než půl miliardy

počítač, ruce

Tendr na nákup počítačů a softwaru pro resort zdravotnictví za více než půl miliardy korun posoudí komise, jejíž složení schválila v pondělí vláda. Členy do hodnotící komise navrhla ministerstva zdravotnictví, spravedlnosti, vnitra a pro místní rozvoj. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň ČTK řekl, že plně integrované IT prostředí bude sloužit 20 organizačním složkám státu a 4500 uživatelům.

„Výše veřejné zakázky dosáhne 596 milionů korun bez DPH. Předpokládaná doba jejího trvání bude do 31. prosince 2014,“ upřesnil. Sjednocení systému přinese podle mluvčího úsporu přinejmenším 30 až 40 procent dosavadních nákladů. Na projekt výrazně přispějí fondy EU.

„Dalším významným benefitem je zvýšení kvality mnohdy zcela zastaralých technologií a služeb, které nebylo v silách dosavadních provozovatelů zkvalitňovat,“ doplnil mluvčí.

Podle údajů informačního systému o veřejných zakázkách zahrnuje zakázka komplexní řešení bezpečnosti informací ve zdravotnictví, vytvoření elektronické identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických služeb v návaznosti na základní registry veřejné správy a elektronický platební styk, vybudování portálu pro elektronickou komunikaci v rámci systému elektronického zdravotnictví, úpravu resortních registrů, jako je registr pojištěnců, zdravotnických profesionálů či zdravotnických zařízení, a zavedení elektronických receptů.

Zdravotnictví nemá podle Sršně v tuto chvíli konsolidovanou ICT infrastrukturu. Historicky vznikala individuálně a decentralizovaně. Technologie jednotlivých organizací jsou nekompatibilní, problematická je elektronická výměna a sdílení informací, stejně jako získávání podkladů o kvalitě a nákladovosti zdravotní péče.
Výhodou budoucího řešení bude podle Sršně i to, že budou jasně definované maximální ceny, otevřená výběrová řízení, nikoli jednací řízení s jedním uchazečem, soutěž s více zájemci a transparentní výběr dodavatele.
nam mal

Ohodnoťte tento článek!