Zdravotnictví zveřejnilo důvody k odmítnutí zákona o potravinách

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo deset důvodů pro odmítnutí návrhu novely zákona o potravinách, kterou předkládá ministerstvo zemědělství.

1. Dozor nad ochranou veřejného zdraví vkládá do rukou nelékařů.

2. Posuzování zdravotní způsobilosti personálu by měli nově provádět nelékaři.

3. Kontroly v restauracích by prováděly tři různé orgány namísto dnešního jednoho.

4. Rozdělení kompetencí je nepřehledné a zavádí duplicity ve výkonu dozoru.

5. Vznikly by dvě kategorie strávníků.

6. Novela zavádí nelogické postupy dozoru.

7. Novela navyšuje náklady státu na provádění kontrol.

8. Novela zpochybňuje národní pravomoci v oblasti potravinového práva.

9. Novelou se ztrácí účinné propojení státního zdravotního dozoru s posuzováním potravinářských staveb.

10. Jeden resort by kontroloval jak proces výroby potravin, tak i dozor nad jejich nezávadností.

Pramen: web ministerstva zdravotnictví

Ohodnoťte tento článek!