Sestrám asi bude stačit střední škola a rok studia na VOŠ

sestra, lékařka

Sestry patrně nebudou potřebovat vysokoškolské vzdělání, stačila by jim střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy. Předpokládá to vládní novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, kterou Poslanecké sněmovně PČR doporučil schválit s některými úpravami její výbor pro zdravotnictví.

Změna ve vzdělávání by měla nastat podle návrhu od září příštího roku. Bude se týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují. Model zvaný 4+1 má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.

Předloha by měla podle důvodové zprávy stabilizovat a zkvalitnit systém kvalifikačního vzdělávání zejména ošetřovatelských profesí všeobecné, dětské a praktické sestry. K jejím cílům patří i snazší návrat zdravotnických pracovníků, kteří byli dlouhodoběji mimo obor, zpět do zdravotnictví. Praktické sestry by mohly pracovat bez odborného dohledu všeobecné sestry a porodní asistentky.

Zdravotnický výbor doporučil zpřísnit podmínky pro nastupující zdravotnické záchranáře. Před nástupem do výjezdní skupiny by podle návrhu museli absolvovat roční praxi na anesteziologicko-resuscitačním úseku, na úseku intenzivní péče nebo akutního příjmu. Podle dalšího podpořeného návrhu by se porodní asistentky nesměly starat o kojence, tedy o děti od 29. dne po narození. Poslanci poukazují na to, že se jedná o práci pro dětské sestry.

Vládní novela navíc zruší povinnost doplnit si vysokoškolské vzdělání pro ty, kteří desítky let ve zdravotnictví pracují. Od roku 2011 mohly sestry žádat o zmírnění tvrdosti zákona, většina žádostí byla zamítnuta. Zruší se také kreditní systém, který sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání a podle ministerstva zdravotnictví neplnil dostatečně motivační roli ani nebyl dostatečně efektivní.

Ohodnoťte tento článek!