Zdravotním sestrám se otevřela unie

Chtějí-li sestry získat práci v zahraničí, musejí se prokázat registrací v domovské zemi. V České republice zatím nebyla povinná, zákon o způsobilosti k výkonu povolání ji ale zavádí. Registraci podle tohoto zákona si budou muset postupně doplnit všechny sestry…

Po vstupu České republiky do Evropské unie 1. května se zdravotním sestrám naplno otevřely dveře do zdravotnických zařízení ve všech členských zemích. I když většina států unie chce omezit volný pohyb pracovníků, kvalifikovaných sester se to většinou netýká. Už nyní jich řada pracuje v Británii a sestry z příhraničních regionů dojíždějí do Německa a Rakouska.

„Naše zdravotní sestry jsou ve světě oblíbené, dobře se uplatňují pro svoji schopnost improvizovat,“ tvrdí víceprezidentka České asociace sester Růžena Wagnerová. Odliv sester však neočekává. Neobává se ho ani hlavní sestra Všeobecné fakultní nemocnice Anna Chrzová. „Někdo odejde, ale velká většina tu má kořeny a zase se vrátí a třeba nám přinese něco nového,“ řekla. Kolik z téměř 90 000 českých sester už nyní pracuje v zahraničí, není podle vedoucí odboru ošetřovatelství ministerstva zdravotnictví Ivanky Kohoutové možné zjistit.

Bez registrace to v zahraničí nejde

Chtějí-li sestry získat práci v zahraničí, musejí se prokázat registrací v domovské zemi. V České republice zatím nebyla povinná, zákon o způsobilosti k výkonu povolání ji ale zavádí. Registraci podle tohoto zákona si budou muset postupně doplnit všechny sestry, registr povede ministerstvo zdravotnictví. Dobrovolnou registraci v předchozích letech udělovala Česká asociace sester a získalo ji 4000 sester. Některé ji předložily v zahraničí, když usilovaly o práci, a mnohým byla uznána. Nyní si ji budou muset nechat nově potvrdit a zapsat se do registru. Při hledání místa se dosud české sestry setkávaly s problémem, že jim nebyla v zemích unie uznávána kvalifikace. Systém českého vzdělávání neodpovídal směrnicím Evropské unie, a tak byly přijímány na méně kvalifikované, často pomocné práce. Pokud chtěly vykonávat odborné sesterské činnosti, čekala je dlouhá cesta, aby požadavky hostitelské země splnily.

Zákon změní systém vzdělávání

„Sestry měly přechodné období a skládaly další zkoušky,“ řekla Ivanka Kohoutová. Od letošního roku je situace jiná – prezident republiky již podepsal zákon o získávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. „Zásady se nyní musejí promítnout do systému vzdělávání sester,“ dodala ředitelka. Dosud se sestry vzdělávaly na středních zdravotnických školách. Evropské unii vadilo, že se rozhodovaly pro povolání již ve 14 letech. V té době byly ale sociálně i fyzicky nezralé, namítala unie. Studium začínaly v 15 a končily v 18, velká část jich pak do zdravotnictví ani nenastoupila. Evropská unie zpochybňovala i to, že studium na zdravotnických školách nebylo výhradně odborné, ale připravovalo k maturitě i ze všeobecně vzdělávacích předmětů. Směrnice Evropské unie vyžaduje začátek odborné přípravy nejdříve v 17 letech, zpravidla po ukončení úplného středního všeobecného vzdělání. Ucelené, minimálně tříleté odborné vzdělání má být zakončeno zkouškou a udělením diplomu či certifikátu. Toto vzdělání získají všeobecné sestry v bakalářských programech na vysoké škole, kam mohou nastoupit například po gymnáziu. Mohou si je pak zvýšit ještě v magisterských programech. „Cílem je zavedení doktorandského studia pro sestry,“ dodala Kohoutová.

Méně odborné práce budou pro asistenty

Na středních zdravotnických školách se již nebudou připravovat sestry, ale zdravotničtí asistenti, kteří budou pracovat jen pod dohledem všeobecné sestry. Budou moci dělat pouze méně odborné ošetřovatelské činnosti. Podle ředitelky Střední zdravotnické školy v Ruské ulici v Praze Aleny Zálišové měl brzký začátek studia také své výhody. V mladším věku je podle ní člověk čistý, nechce kariéru, ale touží hlavně pomáhat a je tvárnější. Je tedy žádoucí, aby se podchytili pro zdravotnická povolání i mladší. „Péče je vždy o nemocných, zašpiněných a nepohyblivých. Když jsou k tomu vychováváni od 15 let, je vcítění snadnější,“ řekla Zálišová.

Srovnatelné vzdělání s kolegyněmi v EU

Systém vzdělávání nyní umožní, aby zdravotní sestry získaly srovnatelné vzdělání s kolegyněmi v unii. Problémem by ale mohl být jazyk. „Základ sesterské práce je domluvit se s pacientem,“ připomíná Wagnerová. Sestry láká do světa nejen to, že získají nové zkušenosti, ale také peníze. Loni se pohyboval průměrný plat sestry v České republice kolem 17 500 korun. V zemích Evropské unie dostanou mnohem více, a to i v případě, že nedostanou místo sestry a pracují jen jako ošetřovatelky.

(eko), Večerník Praha, 23.7.2004

Ohodnoťte tento článek!