Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví

dotazník, hodnocení, pero

Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem – společností CCB – Czech Credit Bureau a.s. (CCB) – zrealizovala již v roce 2008 jako první svého druhu unikátní hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví.

Vycházíme z obecného faktu, že dobrá finanční kondice našich nemocnic ovlivňuje dlouhodobě jak kvalitu poskytovaných služeb, tak i spokojenost pacientů a zaměstnanců nemocnic. Zde proto předkládáme výsledky nejnovějšího ročníku.

Žebříček nemocnic (2011)

Do letošního ročníku se dostalo 102 nemocnic, v jejichž rámci bylo 53 obchodních společností, 38 příspěvkových organizací a 11 fakultních nemocnic.

Kategorie fakultních nemocnic

1. Fakultní nemocnice Plzeň

2. Fakultní nemocnice v Motole

3. Fakultní nemocnice Hradec Králové

Kategorie Nemocnice – příspěvkové organizace (krajské a městské nemocnice)

1. Nemocnice na Homolce

2. Nemocnice Ivančice

3. Nemocnice Blansko

4. CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE

5. Nemocnice Vyškov

Kategorie Nemocnice – obchodní společnosti

1. Nemocnice Kadaň, s.r.o.

2. Nemocnice Prachatice, a.s.

3. Nemocnice Český Krumlov, a.s.

4. Nemocnice Tábor, a.s.

5. Nemocnice České Budějovice, a.s.

Letos jsme také nově u obchodních společností posuzovali rentabilitu aktiv ROA (poměr výsledku hospodaření k aktivům) a rentabilitu tržeb RETS (vyjadřuje, jaký poměr má provozní zisk z celkových tržeb).

Rentabilita aktiv (ROA):

1. Nemocnice Podlesí a.s.

2. CNS-Centrum Třinec s.r.o.

3. Šumperská nemocnice a.s.

4. VISUS, spol. s r.o.

5. Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

6. Nemocnice Boskovice, s.r.o.

7. Nemocnice Hranice, a.s.

8. Nemocnice Tanvald, s.r.o.

9. Středomoravská nemocnič. a.s., Nemocnice Šternberk

10. Vítkovická nemocnice, a.s.

Rentabilita tržeb (RETS):

1. Nemocnice Podlesí a.s.

2. CNS-Centrum Třinec s.r.o.

3. VISUS, spol. s r.o.

4. Nemocnice Tanvald, s.r.o.

5. Vítkovická nemocnice, a.s.

6. Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

7. Nemocnice Hranice, a.s.

8. Nemocnice Český Těšín a.s.

9. Šumperská nemocnice a.s.

10. Jesenická nemocnice, spol. s r.o.

Ohodnoťte tento článek!