Žebříček českých nemocnic pro rok 2011

Žebříček, žebřík

V rámci Středoevropské odborné konference „Efektivní nemocnice 2011“ proběhlo oficiální vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 6. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení nemocnic „Nemocnice ČR 2011“. Podle průzkumu sdružení HealthCare Institute je letošním absolutním vítězem podle spokojenosti pacientů, zaměstnanců i dle finančního zdraví se stala Nemocnice Na Homolce, která tak obhájila své prvenství z předchozího ročníku.

V celostátním hodnotícím projektu „Nemocnice ČR 2011“ byly nemocnice komplexně hodnoceny ze tří klíčových oblastí: Spokojenost pacientů, spokojenost zaměstnanců nemocnic a finanční zdraví nemocnic.

Právě tyto tři oblasti jsou podle tvůrců projektu spolu s efektivními procesy v dané organizaci spojitými nádobami, jež rozhodují o dlouhodobé úspěšnosti nemocnice. Průzkumu se letos účastnilo 30 689 pacientů a 4095 zdravotníků.

Spokojenost pacientů

V kategorii Nejlepší nemocnice 2011 z pohledu spokojenosti pacientů se nejlépe umístil Masarykův onkologický ústav v Brně.

Pořadí:

Masarykův onkologický ústav (89,85%), SWISS MED CLINIC s.r.o. (89,34 %), Jesenická nemocnice, spol. s. r. o. (84, 33%), Masarykova městská nemocnice v Jilemnici (83,96 %), Nemocnice na Homolce (83,60 %)

Mezi fakultními nemocnicemi v této kategorii nejlépe obstála Fakultní nemocnice Ostrava (78,09 %) následovaná Fakultní nemocnicí Hradec Králové (76,31 %) a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze (75,45 %).

Spokojenost zaměstnanců

V kategorii Nejlepší nemocnice 2011 z pohledu spokojenosti zaměstnanců se nejlépe umístila Karvinská hornická nemocnice, a. s.

Pořadí:

Karvinská hornická nemocnice, a.s. (79,21 %), Vojenská nemocnice Brno (78,38 %), Nemocnice na Homolce (76,45 %), Nemocnice Písek, a.s. (76,09 %), NEMOS SOKOLOV, s.r.o., Nemocnice Sokolov (75,50%).

Finanční zdraví

Hodnocení finančního zdraví nemocnic proběhlo z důvodu odděleně v kategoriích: fakultní nemocnice, obchodní společnost a příspěvková společnost.

Pořadí:

Fakultní nemocnice: Fakultní nemocnice Plzeň (vítěz), Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Obchodní společnosti: Nemocnice Kadaň s.r.o. (vítěz), Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocnice Tábor, a.s., Nemocnice České Budějovice, a.s.

Příspěvkové společnosti: Nemocnice Na Homolce (vítěz), Nemocnice Ivančice, Nemocnice Blansko, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Nemocnice Vyškov.

Absolutním vítězem – Nemocnice Na Homolce

Absolutním vítězem se stejně jako v předchozím ročníku stala pražská Nemocnice Na Homolce. Hodnoceny byly nemocnice, u kterých byla k dispozici relevantní data ve všech třech klíčových oblastech.

Konečné pořadí:

Nemocnice Na Homolce (72,12 %), Nemocnice Strakonice, a.s. (70,62%), Nemocnice Třinec, p.o. (68,97 %), Nemocnice Písek, a.s. (68,54 %), Městská nemocnice Ostrava, p.o. (67,77 %).

___

Metodika

Komplexní hodnocení probíhalo stejně jako v předešlých ročnících na základě moderní manažerské metodiky Balanced Scorecard (zdroj: Harvard University, USA – u nás ve zdravotnictví využívají již i některé fakultní, krajské a městské nemocnice), kdy se realizuje komplexní měření v nejdůležitějších oblastech ovlivňující efektivitu organizace s cílem zajištění její dlouhodobé zákaznické úspěšnosti.

Hlasování probíhalo, podobně jako v minulých čtyřech letech, pomocí rozsáhlé skupiny dobrovolných koordinátorů v přímo nemocnicích, kteří zajišťovali hladký průběh realizace sběru vyplněných tištěných dotazníků. Bylo také možné hlasovat pomocí zabezpečeného elektronického dotazníku, který byl po celou dobu průzkumu alternativně dostupný na internetových stránkách www.hc-institute.org.

Dotazník obsahoval 34 klíčových indikátorů. Průzkum spokojenosti pacientů a zaměstnanců nemocnic za rok 2011 začal 1. března a byl ukončen 31. října 2011. Celkem se jej zúčastnilo více než přes 30 tisíc pacientů a přes 4 tisíce zaměstnanců nemocnic.

Od roku 2006, kdy nezisková organizace HealthCare Institute s tímto rozvojovým projektem začala, se dobrovolně zapojilo již přes 150 000 respondentů (pacientů a zaměstnanců nemocnic).

Ohodnoťte tento článek!