Přejít na obsah

Zelení: Jako první musí být zavedeny standardy

zpět
3.5.2010
nemocnice, pokoj, pacientka, sestra,
zvětšitnemocnice, pokoj, pacientka, sestra, Zdroj: www.advancedpracticenursing.ca

nemocnice, pokoj, pacientka, sestra, | Zdroj: www.advancedpracticenursing.ca

 

Strana zelených je přesvědčena, že ihned po sestavení nové vlády by mělo dojít k zavedení standardů. „Již existující léčebné standardy by se měly stát základem pro tvorbu páteřní zdravotní péče, příprava těchto standardů by měla proběhnout za účasti odborných společností a České lékařské komory,“ uvedli pro Zdraví.Euro.cz zelení.

Co je pro Vás v oblasti zdravotnictví nejdůležitější?

Strana zelených bude podporovat změnu právního statutu dosud krajských či státních lůžkových zdravotních zařízení na veřejné neziskové organizace a rozvoj decentralizované sítě veřejných neziskových zdravotnických zařízení. Zelení podpoří vypracování zákona o veřejných neziskových organizacích, který by měl být právním rámcem pro vznik „páteřní“ sítě neziskových lůžkových zařízení. „Neziskovost“ znamená pravidlo nerozdělování zisku ve prospěch zakladatelů organizace a podmínka návratu zisku do aktivit neziskové organizace. „Neziskové“ nemocnice by byly pod trvalou a přísnou kontrolou správních i dozorčích rad a navíc i zřizovatele. To by přineslo snížení korupce, zlepšení hospodářských výsledků, vyrovnané hospodaření a především zajištění kvalitní, spolehlivé, trvalé a státem garantované lůžkové zdravotní péče na standardní úrovni pro všechny občany.

Jaké změny by podle Vás měly přijít co nejdříve a co je spíše dlouhodobým plánem?

Zelení podporují zavedení závazných léčebných standardů jako PRVNÍ zásadní krok ke komplexní změně v léčebné péči.

Již existující léčebné standardy (diagnostické a léčebné postupy lege artis) by se měly stát základem pro tvorbu páteřní zdravotní péče, příprava těchto standardů by měla proběhnout za účasti odborných společností a ČLK. To by mělo přijít co nejdříve. Později, až po schválení a zavedení standardů, mohou k tomuto balíku standardní péče hrazené z povinného pojištění pojišťovny nabízet „nadstandard“ - například formou doplňkového pojištění pro zdravotní péči nad rámec základních standardů. (Příklady nadstandardní péče - typ endoprotézy, forma rehabilitace, volba operatéra, způsob provedení laparoskopické operace, materiál při stomatologické výplni apod.).

Po reformě systém zdravotního pojištění bude mít formu jednotného povinného zdravotního pojištění pro všechny občany (základní balík standardních služeb, garantovaný státem). K tomuto balíku mohou pojišťovny nabízet doplňková pojištění pro zdravotní péči nad rámec základního balíku. Zdravotní pojišťovny pak mohou soupeřit o své klienty cenou pojistky, nabízeným doplňkovým pojištěním a úrovní svých služeb. Rovněž zdravotnická zařízení mohou navzájem soupeřit o zakázku od pojišťovny a tato konkurence vytvoří tlak na zlepšování služeb a rozšíření nabídky zdravotní péče, umožní rozvoj efektivních zdravotnických zařízení a nových medicínských postupů.

Jedním z největších problémů českého zdravotnictví jsou finance a mzdy lékařů, sester v nemocnicích. Jak chcete vyřešit tento problém? Kde chcete vzít peníze?

Platy zdravotním sestrám se částečně navýšily ve fakultních nemocnicích a státních zařízeních, to ale zdaleka neplatí pro všechny krajské a soukromé nemocnice, kde se management nemusí řídit platovými tabulkami a určuje mzdu po dohodě se zaměstnancem. Je zapotřebí připravit řadu systémových kroků, aby zdravotníci ve státních a soukromých zařízeních dosáhli na aspoň srovnatelnou mzdu - jednou z cest je změnu právního statutu dosud krajských či státních lůžkových zdravotních zařízení na veřejné neziskové organizace, kde vznikne povinnost veškerý zisk vracet do tohoto zařízení, mj. i v podobě zvýšení platů zaměstnancům.

Co v současném systému považujete za vyhovující a co by podle Vás mělo být zachováno?

Strana zelených podporuje garantovaný systém zdravotní péče založený na zákonném pojištění s pluralitním vlastnictvím zdravotnických zařízení, pluralitou pojišťoven a na svobodné volbě občana. Budeme i nadále podporovat a prosazovat stoprocentní přerozdělování finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami. To by mělo být zachováno s tím, že po reformě systému pojištění popsaném výše, by byla posílena zodpovědnost managementů pojišťoven, které, jako každá jiná finanční instituce spravující značný objem veřejných prostředků, musí podléhat přísným kontrolám.

Stát musí garantovat rozsah základního pojištění, dostupnost a kvalitu péče a účinný dohled nad zdravotními pojišťovnami.

Zabýváte se také paliativní péčí. To je poměrně dlouhodobý problém, který se ale nepodařilo zatím vyřešit, jaký postup navrhujete? Počítáte s mobilními hospicy?

Pro Stranu zelených je komplexní paliativní péče, zaměřená na úlevu od bolesti, fyzického, psychického a duchovního utrpení, jednou z priorit v oblasti zdravotnictví. Paliativni péče by měla být poskytována v rámci domácí péče a hospiců a měla by zajistit nevyléčitelně nemocným důstojný zbytek života.

Zásadní krok k tomuto cíli byl učiněn v rámci vládního působení zelených, a to umožnění hrazení z veřejného zdravotního pojištění paliativní péče poskytované pacientům v terminálním stavu nejen v hospicích, ale rovněž v domácím prostředí.

Dosud je zdravotní péče o terminální stadia některých chorob, například nádorových, soustředěna na akutní lůžka nemocnic, která by ale měla sloužit především pro specializovanou léčbu pacientů v léčitelných stadiích onemocnění. Proto byla před několika lety do systému veřejného zdravotního pojištění zahrnuta paliativní lůžková péče poskytovaná v hospicích. Další potřebný krok byl učiněn v roce 2007 právě z iniciativy Strany zelených a tehdejší ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové, díky které se otevřela možnost financovat další formy paliativní péče poskytované v domácím prostředí pacienta z veřejného zdravotního pojištění. To umožňuje rychlejší rozvoj mobilních paliativních služeb, jejichž nabídka je stále nedostatečná. Tato forma je běžně rozšířena v západní Evropě a dává větší možnost rodinám postarat se o své blízké v šetrnějším prostředí domova. Zavedení komplexního programu pro péči o nevyléčitelně nemocné a umírající a pro zvýšení její dostupnosti a finančního zajištění, je jedinou civilizovanou odpovědi na zavádějící debatu o legalizaci eutanazie.


Klíčová slova

Autoři

Michaela Svobodová, www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Zelení: Jako první musí být zavedeny standardy

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Zelení: Jako první musí být zavedeny standardy

Komentáře

dalších 17 komentářů
František Hastík Rozumným názorem je ten...  | 4. 05. 2010 16:39

...že si má standardy určit sama pojišťovna podle toho, na kolik péče se jí dostávají peníze a tím definuje péči pro chudé. Lidé však očekávají, že standard bude pro ně zadarmo bez jakýchkoliv doplatků. Zadarmo však být nemůže, protože každá ordinace má různé náklady a platby pojišťoven za něco jsou pro všechny lékaře stejné. Tudíž bezplatné ošetření by neměly poskytovat "soukromé" ordinace, které na to ekonomicky doplácí. Kdo tedy a jak zařídit dostupnost těch chudých k bezplatné péči. Myšlenka, že občan má mít individuální smlouvu se zdravotní pojišťovnou je pěkná, ale v mém okrese je z Bílé Vody do Jeseníku, kde je nejbližší úřadovna VZP, 40 km = autobusem 100 minut a 70 Kč. Kdyby úředník pojišťovky strávil s klientem 30 minut nad individuální smlouvou, za jak dlouho by stačil obsloužit 40.000 občanů jesenického okresu? A to ještě nepočítám případy, kdy by klienti chtěli smlouvu dodatečně upravit. Myslíte, že by úředníci jezdili za nimi? Dokážu si ale představit model, kdy bude mít lékař vyčleněnou ordinační dobu pro pacienty, kteří budou držet v ruce karty pojišťoven a nebudou v ordinaci nic platit, a pokud platby pojišťoven budou nedostatečné, bude lékař někým dotován, a na ordinační dobu, kde bude pacient držet v ruce peněženku a bude seznámen s ceníkem lékaře.

ola standard je jako zázrak  | 4. 05. 2010 09:33

souhlas. Celá reforma zdravotnictví by šla udělat za použití 2 zákonů: 1. zrušit paragraf Fišerové 2. zavést připojištění

Sydney Hall Byl jsem mezi prvními...  | 4. 05. 2010 08:47

Vy to moc komolikujete, kolego. Standardy se tvoří takto: my bychom měli státu říci: "Tak ukaž kolik máš peněz. Za to budeš mít buď tohle nebo tohle, vyber si. Na víc si nech zajít chuť." A to bude ten standard.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné