Zelení: Sázíme hlavně na prevenci

lékař, krevní tlak, zdravotnictví, medicína

Důraz na prevenci, vypracováních léčebných standardů, veřejné neziskové nemocnice a vytvoření komplexní paliativní péče: to jsou ve stručnosti nejdůležitější body, kterými chtějí zelení přesvědčit voliče, aby svůj hlas dali právě jim.

Preference Strany zelených se podle předvolebních průzkumů pohybují kolem pěti procent. Pro vstup do poslanecké sněmovny tak bude klíčový každý hlas.

Strana věnuje zdravotnictví podstatnou část, ve svém programu podrobně rozepisuje jednotlivé kroky a změny, které by se pokusila po volbách prosadit. Zcela nejdůležitější je ale pro stranu změna právního statutu dosud krajských či státních lůžkových zdravotních zařízení na veřejné neziskové organizace a rozvoj decentralizované sítě veřejných neziskových zdravotnických zařízení.

„Neziskovost znamená pravidlo nerozdělování zisku ve prospěch zakladatelů organizace a podmínka návratu zisku do aktivit neziskové organizace. Neziskové nemocnice by byly pod trvalou a přísnou kontrolou správních i dozorčích rad a navíc i zřizovatele,“ reagoval tiskový odbor zelených na dotaz Zdraví.Euro.cz, co je pro ně v oblasti zdravotnictví nejdůležitější.

Důraz na prevenci

Zelení jsou přesvědčeni, že velmi důležitou složkou zdravotnictví je prevence, tedy zdravý životní styl.

„Pokud jde o fyzický pohyb, měly by investice směřovat do veřejně přístupných
a finančně dostupných sportovišť pro všechny, zejména pro mládež, spíše než do megalomanských podniků vrcholového sportu, na němž se většina lidí podílí jen v roli pasivních diváků,“ jsou přesvědčeni zelení.

V rámci prevence zelení chtějí prosadit i zákaz kouření v restauracích a jídelnách. „Podpoříme proto zvýšení zdanění tabáku a regulace obsažené v úmluvách o tabáku,“ píší dále zelení ve svém programu.

Prosazovat chtějí také programy aktivního vyhledávání onemocnění v počátečním stadiu i nabídku preventivních prohlídek.

„V rámci výchovy ke zdraví bude Strana zelených podporovat šíření znalostí o základních projevech nemocí a doporučených postupech samovyšetřování a sebepéče,“ stojí dále v programu.

Vytvoření léčebných standardů

Tam, kde nepomůže prevence, chce Strana zelených zajistit, aby si lidé mohli svobodně vybírat z veřejných a soukromých zdravotnických zařízení i mezi jednotlivými pojišťovnami.

„Prosadíme rovnoprávné postavení zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich vlastnictví a právní formu – navrhneme nahradit tzv. zákon o neziskových nemocnicích novým, v prostředí EU standardním zákonem o neziskových organizacích,“ pokračují zelení.

Velmi důležitou částí programu je vytvoření léčebných standardů. „Budeme prosazovat zavedení standardů zdravotní péče zákonem nebo vyhláškou, jejich průběžnou aktualizaci a plné hrazení standardní péče ze zdravotního pojištění. Jejich tvorbou se musí zabývat odborné lékařské společnosti, lékařská komora a poskytovatelé zdravotní péče, tak jak je tomu v zahraničí. Celý proces tvorby závazných léčebných standardů by měl být řízen a kontrolován nezávislou, odborně erudovanou a státem zřízenou institucí a proces jejich vzniku by měl být definovaný a plně využívající evropské spolupráce,“ doplňují zelení.

Zdravotní pojišťovny budou nabízet doplňková pojištění pro zdravotní péči nad rámec základního balíku. O své klienty budou soupeřit cenou pojistky, nabízeným doplňkovým pojištěním a úrovní svých služeb.

Jednou z priorit i paliativní péče
Strana zelených se zabývá i komplexní paliativní péčí. Ta by podle ní měla být poskytována
v rámci domácí péče a hospiců a měla by zajistit nevyléčitelně nemocným důstojný zbytek života. „Zásadní krok k tomuto cíli byl učiněn v rámci vládního působení zelených, a to umožnění hrazení z veřejného zdravotního pojištění paliativní péče poskytované pacientům v terminálním stavu nejen v hospicích, ale rovněž v domácím prostředí,“ domnívá se strana.

Ohodnoťte tento článek!