Zemřel profesor MUDr. Jaroslav Rybka

Rybka

V úterý 3. července zemřel profesor MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., dlouholetý lékař Krajské nemocnice T. Bati a mezinárodně uznávaný odborník specializující se na diabetologii a vnitřní lékařství. Ve zlínské nemocnici pracoval nepřetržitě 55 let.

Profesor Rybka patřil k zakladatelům české diabetologie. V roce 1983 inicioval jako první v Evropě programové řešení péče o diabetiky. Tento Národní diabetologický program Rybka také koordinoval. V roce 1988 bylo jím řízené pracoviště interního oddělení jmenováno Světovou zdravotnickou organizací Spolupracujícím centrem pro studium diabetu. Od roku 1985 se Jaroslav Rybka jako hlavní investigátor účastnil desítek mezinárodních klinických studií. Byl členem Americké diabetologické asociace, Evropské asociace pro studium diabetu, Mezinárodní diabetologické federace, členem redakčních rad řady mezinárodních a českých odborných časopisů. Za svou práci byl oceněn Rytířským řádem „Pro Merito Melitensi“, Medailí Slovenské geriatrické společnosti nebo Cenou České internistické společnosti. V roce 2015 získal stříbrnou pamětní medaili Senátu ČR a medaili Za zásluhy z rukou prezidenta ČR.

Profesor Jaroslav Rybka se stal v roce 1970 přednostou Interní kliniky Krajské nemocnice T. Bati a v této funkci pracoval až do roku 2001. Své odborné zkušenosti předával desítkám lékařů a lékařek. „Poprvé jsem se s ním setkal při svém nástupu do práce v roce 1986, kdy byla interní klinika v rozkvětu. Dokázal vytvořit výborný kolektiv lidí, kteří táhli za jeden provaz. Byl na všechny bez rozdílu hodně náročný, ale každý přesně věděl, co má dělat. Byl skvělý učitel. Pacient u něj měl vždy prioritu a bral ho jako celého člověka. Z práce s ním čerpá mnoho lidí po celý život – z jeho přístupu, z jeho způsobu uvažován, “ uvedl primář Kardiologického oddělení KNTB MUDr. Zdeněk Coufal.

Předseda představenstva Krajské nemocnice T. Bati MUDr. Radomír Maráček k tomu dodal: „Profesor Jaroslav Rybka byl pojem nejen ve svém oboru. Po svém nástupu do nemocnic Zlínského kraje jsem se s ním několikrát osobně potkal. Oceňoval změny, kterými zlínská nemocnice prochází, měl jasné názory, kterých jsem si vážil. Nepochybně odešla velká osobnost medicíny a cenný člověk.“

Ohodnoťte tento článek!