Přejít na obsah

Zemřel první prezident ČLK prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC

zpět
22.6.2015
prof. Štejfa
zvětšitprof. ŠtejfaZdroj: ČLK

prof. Štejfa | Zdroj: ČLK

 

Se zármutkem jsme přijali smutnou zprávu, že zemřel první prezident České lékařské komory prof. Miloš Štejfa. Rodině a spolupracovníků vyslovujeme soustrast a panu profesorovi poděkování a úctu za práci pro ČLK..

Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC

* 28. 5. 1929 – + 20. 5. 2015

Dne 20. května 2015 odešel vzácný člověk, úžasný učitel, skvělý lékař a vědec pan profesor Miloš Štejfa, který se velmi zasloužil o českou medicínu, kardiologii a vnitřní lékařství a byl prvním prezidentem ČLK po roce 1989. Dokázal zvládnout i neuvěřitelnou lékařskou kariéru a byl příkladem pro mnohé z nás.

Pan profesor se narodil v roce 29. května 1929 v Brně v rodině známého lékaře, prof. MUDr. Miloše Štejfy, přímého pokračovatele Vanýskovy moravské internistické školy a uznávaného zakladatele brněnské kardiologie.

Prof. Štejfa absolvoval III. reálné gymnázium v Brně (1940-1948). Na lékařské fakultě promoval v roce 1953 a první místo dostal na interně v nemocnici v Banské Bystrici. V roce 1957 vyhrál konkurz na sekundáře II. interní kliniky ve FN u sv. Anny v Brně. Přinesl si sebou na kliniku zkušenosti z terénní práce, ale také pevný úmysl následovat některé své klinické učitele a vzory.

V r. 1968 habilitoval spisem „Angina pectoris“ a poté odjel do Alžírska na oranskou lékařskou fakultu, kde byl profesorem a přednostou interní kliniky. Z Oranu se na II. interní kliniku vrátil až v r. 1973. Z politických důvodů mohl zastávat jako docent pouze funkci asistenta. Teprve v r. 1980 se stal titulárním docentem a v r. 1988 mohl po obhajobě titulu doktora lékařských věd být jmenován profesorem vnitřního lékařství, ovšem bez funkčního zařazení. Na II. interní klinice vybudoval kardiologickou jednotku intenzivní péče a vychoval řadu nejen kardiologů, ale též lékařů intenzivní péče.

V roce 1990 se stal přednostou 1. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny, kterou v roce 1996 přejmenoval na 1. interní kardioangiologickou kliniku. A za dobu svého působení a jeho aktivní zásluhou vznikly specializované kardiologické programy: Akutní a chronická ICHS včetně intervenční léčby, komplexní arytmologický program, péče o nemocné se srdečním selháním, včetně srdeční transplantace. Klinika dostala jeho zásluhou evropský rozměr.

Prof. Štejfa napsal více než 250 odborných článků, byl prvoautor či spoluautor 17 učebnic a monografií. Jeho Kardiologie, s vynikajícím klinickým pohledem, se dočkala třech vydání, poslední v roce 2007 a je velmi ceněna mezi lékaři i mediky.

Za svou lékařskou, výzkumnou i pedagogickou práci byl v průběhu života vyznamenán řadou ocenění: za dílo Angina pectoris cenou České internistické společnosti, za Hemodynamiku akutního infarktu myokardu cenou Československé internistické společnosti, v roce 1998 medailí I. stupně Ministerstva školství za vynikající vědeckou práci. Masarykova univerzita v Brně mu v roce 1999 udělila Zlatou medaili a posléze i titul emeritního profesora LF MU. Byl členem redakční rady Vnitřního lékařství a šéfredaktorem Kardiologické revue, kterou v roce 1999 založil. Byl dále členem řady lékařských společností, korespondentem Pařížské lékařské společnosti (od roku 1971), Fellow of European Society of Cardiology (od roku 1989), čestným členem České internistické a kardiologické společnosti. V roce 2007 byl oceněn Českou kardiologickou společností Libenského zlatou medailí. A za své působení prvého prezidenta ČLK byl oceněn prestižním titulem Rytíř České lékařské komory.

V osobě profesora Štejfy ztrácí česká lékařská a akademická obec vzácnou osobnost, skvělého vědce, učitele a mentora ale hlavně úžasného člověka. Prof. Štejfa se nesmazatelně zapsal do života obou interních klinik ve FN u sv. Anny, které ponesou dále jeho odkaz a my všichni, kteří zde jsme zůstali, budeme dále pokračovat v jeho díle.

Prof. MUDr. Jiří Vítovec

Prof. MUDr. Lenka Špinarová

Prof. MUDr. Jindřich Špinar


Klíčová slova

Autoři

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Prof. MUDr. Jindřich Špinar, www.zdravi.e15.cz

Komentovat článek: Zemřel první prezident ČLK prof. MUDr. Miloš…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Komentáře

Do této diskuse prozatím nikdo nepřispěl.

přidat komentář
 
 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné