Zhoubný stav nahrává podle ředitele nemocnicím v okolí

Lékařský odborový svaz jihlavské nemocnice včera do pozdních večerních hodin jednal s vedením o kolektivní smlouvě. Pokud do dnešního dne nedojde k dohodě, ředitel zítra nařídí směnný provoz…

Lékařský odborový svaz jihlavské nemocnice včera do pozdních večerních hodin jednal o kolektivní smlouvě a výši průměrné mzdy sto třiceti zdejších lékařů s vedením nemocnice. Pokud do dnešního dne nedojde k dohodě, ředitel Dušan Hubač od zítřka na všech odděleních nařídí směnný provoz.

Jihlava – Ten znamená, že v nemocnici bude zajištěn nepřetržitý provoz, ovšem s menším počtem lékařů. Ti se rozdělí do denních a nočních směn a klesne počet operačních týmů a tím i počet lékařských výkonů a prodlouží se čekací lhůty v ambulancích. Pacienti se díky fámám obávají zhoršení poskytované lékařské péče. „Sám to považuji za nejkrajnější řešení a nechtěl jsem jednání tímto způsobem vyhrotit,“ říká ředitel nemocnice Dušan Hubač, který přiznává, že pokud klesnou lékařské výkony, klesnou i příjmy nemocnice, která již nyní hospodaří s padesátimiliónovým schodkem. „Schodek je zaviněn právě vysokými platy,“ říká ředitel, který dále jedná o vzniklé situaci i se zdravotními pojišťovnami. Při menším počtu službu konajících lékařů nebudou moci být například plně využita pracoviště se speciálními zařízeními. Do jihlavské nemocnice je navíc převážena většina zraněných při dopravních nehodách, k nimž dochází na dálnici D1. Vedení nemocnice začalo společně se záchranáři před časem budovat traumatologické oddělení, aby zranění nemuseli být odváženi až do Brna. „Pro objem a kvalitu péče, která bude v Nemocnici Jihlava poskytována a ještě více pro pověst a perspektivu nemocnice je tento stav zhoubný a zcela zákonitě bude využit ostatními nemocnicemi v regionu k vylepšení jejich pozic na úkor Nemocnice Jihlava,“ tvrdí Hubač o zavedení směnného provozu.

V minulém roce mzda lékařů v Jihlavě činila po zaplacení přesčasových hodin, jejichž počet podle ředitele odpovídal zákoníku práce, 42 tisíce korun, zatímco republikový průměr činí 29 – 30 tisíc. Na sklonku roku nabídlo vedení lékařům průměrnou mzdu 32 000 tisíce korun, oni trvají na částce třicet sedm tisíc při zachování přesčasových hodin. Přitom ještě před třemi lety činila průměrná mzda jihlavských lékařů šestdvacet tisíc korun. Jednání o platech bylo jediným sporným bodem při kolektivním vyjednávání i na přelomu let 2000 a 2001.

Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje situaci zatím za tak dramatickou, aby se jí muselo zabývat. Okresní úřad může pouze jmenovat či odvolat ředitele nemocnice a kontrolovat hospodaření zařízení, přednosta okresního úřadu Petr Menšík je přesvědčen, že ředitel Hubač situaci zatím zvládá. V akutním případě je prý v dosahu dalších pět nemocničních zařízení. „Dobrému jménu nemocnice to ale neprospěje,“ uvedl Menšík. Lékařský odborový svaz informoval o situaci krajský úřad. I když ten převezme zařízení pod svoji správu až na konci letošního roku, bude se situací v Nemocnici Jihlava zabývat Rada kraje.

FRANTIŠEK ŠTIBOR, Noviny Vysočiny, 31.1.2002

Ohodnoťte tento článek!