Zhruba 300 Čechů dostalo nekvalitní kyčelní implantát

Zhruba 300 českých pacientů dostalo při úplné náhradě kyčelního kloubu implantát, který má menší životnost a můžou se z něj uvolňovat těžké kovy.

Implantát vyráběla společnost Depuy, dceřiná firma koncernu Johnson & Johnson, která na problém sama upozornila. Informovala o tom Česká televize.

„Zjistilo se to, že někteří lidé s těmito implantáty mají určité zdravotní problémy, které vyžadují další léčbu,“ řekl televizi mluvčí VZP Jiří Rod. Uvedené implantáty vydrží kvůli většímu tření zhruba pět let, což je polovina běžné doby. Navíc se z nich uvolňují těžké kovy, například kobalt.

V Česku implantáty používalo zhruba 20 zdravotnických zařízení. Pojišťovny teď obesílají jejich pacienty, které nyní čekají krevní testy a častější kontroly. Operace na výměnu se zatím neplánují, podle lékařů nejsou nutné.

„Zatím žádná panika nehrozí, všichni pacienti, které my sledujeme, jsou v pořádku a žádné problémy nemají,“ řekl ČT předseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii Tomáš Trč.

Výrobce slibuje, že všechny náklady spojené s vyšetřením i případnou operaci uhradí. „Proces úhrady nákladů již úspěšně probíhá, a to včetně plateb nákladů na testování a léčbu, osobních výdajů samotných pacientů a výdajů spojených s reoperacemi a ušlým ziskem pacientů,“ sdělila ČT firma.


Vyjádření společnosti DePuy International k situaci vzniklé v souvislosti s ASR implantáty

Rozumíme a zcela chápeme znepokojení pacientů, jejich rodinných příslušníků i lékařů nad stažením ASR implantátů z trhu. Od okamžiku rozhodnutí o stažení se společnost DePuy snaží poskytovat pacientům a lékařům všechny potřebné informace a podporu.

V srpnu 2010 vydala společnost DePuy oznámení o dobrovolném stažení kyčelní náhrady ASR, a to poté, co obdržela nové informace z Národního kloubního registru Spojeného království jako součást trvalého sledování poprodejových dat o kyčelních náhradách ASR.

Společnost DePuy rozhodla, že dobrovolné stažení kyčelní náhrady ASR bylo v nejlepším zájmu pacientů. Uvedené údaje vykazují pětiletou revizní míru povrchu kyčelního kloubu ASR ve výši přibližně 12 % a u acetabulárního systému ARS XL ve výši přibližně 13 %, což neodpovídalo dříve zjištěným údajům.

Společnost DePuy dbá na vypořádání přiměřených a opodstatněných nákladů spojených s testováním a léčbou v souvislosti se stažením ASR implantátů a její úsilí o podporu pacientů s náhradou ASR i jejich lékařů zůstává nejvyšší prioritou. Proces úhrady nákladů již úspěšně probíhá, a to včetně plateb nákladů na testování a léčbu, osobních výdajů samotných pacientů a výdajů spojených s reoperacemi a ušlým ziskem pacientů s ASR implantáty.

Pro dotazy týkající se stažení ASR implantátů z trhu a refundace nákladů zřídila společnost bezplatnou telefonní help linku. Veškeré informace a odpovědi na své dotazy získají ASR pacienti na čísle 800 444 400.

Společnost nedisponuje přístupy k záznamům všech pacientů s náhradou ASR. Od okamžiku dobrovolného stažení ASR implantátů z trhu proto poskytujeme lékařům a zdravotnickým zařízením veškeré detaily, které pomohou k předání informací samotným pacientů. Úsilí o dostupnost informací pro ty, kteří je potřebují, pro nás zůstává nejvyšší prioritou. Společnost zůstává i nadále v tomto ohledu v kontaktu se zdravotnickými zařízením i lékaři.

V České republice byla ASR náhrada (včetně acetabulárního systému ASR XL a kyčelního kloubu ASR) operována přibližně 300 pacientů, a to v letech 2003, kdy byla uvedena na trh, až 2010.

Ohodnoťte tento článek!