Zhruba polovina Čechů je spokojena s lékařskou péčí

pat, nerozhodná situace,ruce, palec

Zhruba polovina Čechů je spokojena s lékařskou péčí. V průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jehož výsledky má ČTK k dispozici, vyjádřilo pozitivní postoj 48 procent dotazovaných. Naopak nespokojených je pětina, 31 procent respondentů se k této otázce postavilo neutrálně.

„Ve srovnání se šetřením v posledních pěti letech, kdy míra spokojenosti kolísala v rozmezí několika procent nad hranicí 40 procent, se spokojenost v prosinci 2013 zvýšila a dostala se zhruba na úroveň z roku 2007 či roku 2003,“ komentovalo výsledky průzkumu CVVM.

Oproti roku 2012 došlo rovněž k významnému posunu v názoru na trend vývoje kvality lékařské péče. O devět procentních bodů se snížil podíl dotazovaných, kteří si myslí, že se zhoršila. Naopak o pět procentních bodů se zvedlo zastoupení lidí zastávajících názor, že se kvalita péče zlepšila. Nadále převládá postoj, že kvalita zdravotní péče zůstala stejná, v prosinci 2013 ho vyjádřilo 53 procent respondentů.

Úroveň lékařské péče i trend ve vývoji její kvality hodnotí pozitivněji mladší lidé s dobrým zdravotním stavem a vyšší životní úrovní. Vlastní zdravotní stav hodnotí jako dobrý více než polovina dotázaných (55 procent), naopak jen desetina respondentů ho označila za špatný.

Hodnocení vlastního zdravotního stavu je závislé na věku. Mezi lidmi do 30 let ho popsalo jako velmi dobrý 45 procent, ve věkové kategorii nad 60 let jsou to jen dvě procenta, uvedlo CVVM.

Průzkum se konal od 2. do 9. prosince 2013, zúčastnilo se ho 987 osob starších 15 let.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!