Zisk ve zdravotnictví není tabu

Titulní obrázek

„Otázkou je, zdali v tuto chvíli, kdy už jedna nová pojišťovna vznikla a další pravděpodobně vzniknou, máme vytvořen prostor pro jejich spolupráci – pro společné činnosti, regulaci soutěže a podobně. A myslím si, že to u nás není v tuto chvíli dostatečně ošetřeno,“ říká v rozhovoru generální ředitel OZP Ladislav Friedrich…

GENERÁLNÍ ŘEDITEL OBOROVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY LADISLAV FRIEDRICH:

V současné době je v České republice deset zdravotních pojišťoven. Je to hodně, nebo málo?

V řadě evropských států je počet pojišťoven podstatně větší, například v Německu se počítají na stovky. Otázkou je, zdali v tuto chvíli, kdy už jedna nová pojišťovna vznikla a další pravděpodobně vzniknou, máme vytvořen prostor pro jejich spolupráci – pro společné činnosti, regulaci soutěže a podobně. A myslím si, že to u nás není v tuto chvíli dostatečně ošetřeno.

Jak si ošetření tohoto prostoru představujete?

Zdravotní pojišťovny by určitě měly mít, tak jako smluvní pojišťovny, svoji kancelář pojistitelů a některé společné registry. Měly by také mít jednoduchý, srozumitelný a jednotný způsob pro vykazování zdravotní péče, pro styk na elektronických sítích. Šlo by o normotvornou činnost, která nemůže být vždy zakotvena v zákoně, ale která je pro běžný život zapotřebí. Tak, jak se rozvíjí spektrum činnosti zdravotních pojišťoven, je potřeba orgán, který by zastřešil společně činnosti. To se ukazuje jako stále naléhavější. Prozatím zde máme Svaz zdravotních pojišťoven, který sdružuje osm z deseti zdravotních pojišťoven. Ale to je dobrovolná záležitost, zatímco my směrem ke zdravotnických zařízením potřebujeme jedno místo, které by distribuovalo příslušné podklady, metodiky a informace.

A co Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nesupluje některé z uvedených činností?

Samozřejmě ministerstvo ze zákona má některé kompetence. Státní správa však zásadně smí dělat jen to, co jí určuje zákon. Ale praktický život přináší řadu věcí, na které je třeba operativně reagovat. A to už orgán státní správy nemůže.

Nedávno vznikla nová zdravotní pojišťovna, jsou evidovány další tři žádosti o udělení licence. Očekáváte, že se v souvislosti s připravovanou reformou zdravotnictví spustí, řekneme, lavina nových licenčních žádostí?

Myslím, že nové přihlášky byly spíše vyprovokovány představou, že už v roce 2009 dojde k transformaci zdravotních pojišťoven na akciové společnosti. A poslední vývoj spíše signalizuje, že tento záměr nepůjde tak rychle, že může být ještě korigován. Takže si myslím, že nějaká záplava nových žádostí není pravděpodobná. Nicméně žádosti, které tam jsou, myslí jejich předkladatelé vážně, a dá se očekávat, že na trh vstoupí.

Co říkáte názoru, že pro jeden zdravotní systém stačí jedna pojišťovna? Je pro to nějaký vzor?

Nejčastěji se hovoří o národní zdravotní službě ve Velké Británii. Ta ovšem má svoje historické kořeny a z hlediska kvality a dostupnosti zdravotní péče nemá zcela dobrou pověst. Domnívám se, že většina evropských států v poslední době rozvíjí konkurenční systémy. Samozřejmě vyvstává otázka, kterou jsme si zatím v ČR nepoložili, totiž jestli se má konkurence také týkat snižování výdajů. Potom bychom měli pojištěncům nabízet snížené pojistné, jak je to třeba v Německu a do jisté míry v Holandsku. Nebo jestli si budeme konkurovat v rozsahu zdravotní péče, která bude kryta z veřejného zdravotního pojištění, což nyní není ze zákona možné, protože rozsah péče pevně stanovuje zákon.

A s čím počítá naše chystaná reforma zdravotnictví?

Reforma počítá s tím, že část obyvatel by mohla zůstat u současného rozsahu péče, část by mohla zvolit „spořící“ programy, za cenu vyšší spoluúčasti pojištěnců . Třetí verze je, že by si tito lidé mohli vybrat programy, kde by dobrovolně souhlasili s omezením rozsahu smluvních zdravotnických zařízení. Nicméně, jak by se tyto plány chovaly v praxi, do jaké míry by o ně lidé měli zájem a také jaké konkrétní ekonomické přínosy by přinášely pojištěncům, si v tuto chvíli neodvážím odhadnout.

Zůstaňme u reformy, operující s pojmy ziskovosti. Zeptám se rovnou, patří podle vás kategorie zisku do zdravotní péče?

Reagoval bych na dva krajní názory k této otázce. Jeden říká, že všechny peníze, které na základě pojistného přicházejí do zdravotnictví, jsou takzvané veřejné peníze, a tudíž z nich nelze odkrajovat žádný zisk. Tento argument však neobstojí, protože všichni ti, kteří dnes do zdravotnictví něco dodávají, včetně soukromých lékařů, jsou subjekty, které jsou založeny právě za účelem zisku ve smyslu obchodního zákoníku. To znamená, že všichni zisk dosahují, a podnikají proto, aby zisk dosáhli. Takže zisku se ve zdravotnictví prostě nezbavíme. Jiná otázka je, do jakého okamžiku máme distribuci peněz hlídat a kontrolovat v režimu veřejných peněz. Určitě v okamžiku výběru, kdy nikdo nemůže nikomu odpustit pojistné, kdy je provedeno stoprocentní přerozdělení a pojišťovna nakonec dostává sjednocenou taxu zdravotní péče. Zde už se domnívám, že pomalu charakter veřejných peněz končí. Protože to už může být dobrovolný kontrakt mezi pojištěncem a pojišťovnou pro nákup zdravotní péče.

Vaše pojišťovna má aktuálně na 670 tisíc klientů. Jak byste vystihl její postavení na pojistném trhu?

Nyní jsme třetí největší pojišťovnou v ČR a druhou největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou. Pro stát velikosti ČR je v praxi celkem vyhovující, aby zde celostátně působily tři až čtyři zdravotní pojišťovny. My bychom samozřejmě i nadále rádi byli jednou z nich. Ostatní pojišťovny jsou nyní do značné míry regionální. Někde jsou specialisty pro několik okresů, jinde pro jeden dva kraje, a tam už je prostor pro oborovou specializaci nebo přizpůsobení místním podmínkám. Celostátní pojišťovny dávají garanci především těm, kteří se nechtějí vázat na své bydliště. Ti pak chtějí mít jistotu, že prakticky každý lékař, kterého objeví, bude také smluvním lékařem jejich pojišťovny.

Očekáváte v příštích měsících zápas o klienty zdravotních pojišťoven?

Nyní jsme v etapě, řekl bych, primitivní konkurence, kdy nově vznikající pojišťovna má jeden velký zájem – rychle přesvědčit 50 tisíc pojištěnců. Domnívám se, že i takto lze oslovit skupinu pojištěnců a pro někoho může být i jednorázový příspěvek v určité době atraktivní . Ale na druhou stranu by si měl každý občan uvědomit, že není důležité, jestli získá pět set nebo o něco více korun vstupního bonusu. Důležitější určitě je, jestli se může spolehnout, že zdravotní pojišťovna mu zabezpečí široký přístup ke zdravotní péči a že tato péče bude u smluvních partnerů poskytována trvale a bez problémů.

Takže lze říci, že nyní se v některých regionech bojuje o každého pojištěnce, ale že v průběhu příštího roku se budou prosazovat nabízené služby?

My se snažíme připravit spíše na další etapu vyšších forem konkurence, takže od června letošního roku jsme postupně klientům začali nabízet asistenční službu. Nyní už tato nabídka doputovala k 50 tisícům našich pojištěnců, ale předpokládám, že budeme poměrně rychle pokračovat. Pokryjeme brzy Prahu a některé okresy Středočeského kraje a určitě ji budeme rozšiřovat dále, směrem na Moravu. V příštím roce chceme našim klientům nabídnout opravdu komfortnější garanci dostupnosti zdravotní péče a pro nás zpětnou vazbu, abychom věděli, kde třeba nějaký náš klient nemohl nalézt vhodného lékaře a podobně. Budeme vytvářet preferovanou síť zdravotnických zařízení, která třeba sama nabízí garanci objednávkových lhůt, či neomezenou dostupnost některých šetrnějších chirurgických výkonů při velmi krátké hospitalizaci.

A co už můžete nabídnout nyní?

Už dnes máme řadu doplňkových produktů, které mohou být pro klienty zajímavé, kromě již zmíněné asistenční služby například smluvní pojištění. Všichni jsme nějakou formou začínali u nabídky pojištění léčebných výloh v zahraničí. To trvá, osvědčilo se to. My však už nyní klientům nabízíme úrazové pojištění dětí, i nadstandardní pojištění s asistencí. A to vše prostřednictvím vlastní komerční pojišťovny. Tyto produkty budeme příští rok dále rozšiřovat. Směřujeme k tomu, aby klient od nás dostal ucelený balíček služeb, aby měl pocit, že když se něco týká zdravotní péče, může se spolehnout na jednu instituci.

Václav Trachta, Právo

Ohodnoťte tento článek!