Získat statut fakultní nemocnice není jednoduché, ale žádoucí

„Takový statut ale není možné žádné nemocnici nadirigovat, k tomu se v nemocnici musí vytvořit podmínky a na těch už se v Baťově nemocnici pracuje…

Baťova nemocnice ve Zlíně usiluje o to, aby v rámci Zlínského kraje byla pověřena povinnostmi, které patří k náplni nemocnic v krajských městech. Úvahy se vedou i o tom, aby získala statut fakultní nemocnice. Baťova nemocnice je s 1164 lůžky největší nefakultní nemocnicí v ČR. Poskytuje kompletní následnou péči, její roční obrat dosahuje jedné miliardy korun. V nemocnici pracuje na dva tisíce zaměstnanců. „Postavení krajské nemocnice není ze zákona definováno, ale již delší dobu se vedou diskuse, že tam, kde není bývalá krajská nebo fakultní nemocnice, by mělo existovat zařízení, které by převzalo povinnosti související s potřebami občanů nově vzniklého kraje,“ uvedl ředitel Baťovy nemocnice Jaroslav Přehnal. „Existuje všeobecná shoda, a to jak na úrovni kraje, a nyní už i na ministerstvu zdravotnictví, že by se tímto zařízením pro Zlínský kraj měla stát Baťova nemocnice,“ doplnil Přehnal. Po jednání s ministrem zdravotnictví Bohumilem Fišerem to Právu potvrdil i hejtman Zlínského kraje František Slavík (KDU-ČSL). „Tento záměr má logiku, naši pojištěnci nebudou muset cestovat za některými vyšetřeními do Olomouce, Brna, Prahy. Zlepší se tím dostupnost péče pro občany,“ sdělil ředitel okresní pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny ve Zlíně Tomáš Moravec. „Takový statut ale není možné žádné nemocnici nadirigovat, k tomu se v nemocnici musí vytvořit podmínky a na těch už se v Baťově nemocnici pracuje,“ uvedl Moravec. „Nyní je třeba vyhodnotit, které činnosti tu nejsou a mohly by být, které jsme schopni zajistit a které budou ekonomicky průchodné,“ řekl Jaroslav Přehnal. Dodal, že v minulých měsících již v Baťově nemocnici bylo zřízeno pracoviště intervenční kardiochirurgie, zaručující z hlediska přežití nejefektivnější léčbu akutního infarktu myokardu. Připravuje se nukleární magnetická rezonance a rozvíjí se ineurochirurgie s lůžkovou částí. „Rok se také vede jednání o zřízení fakulty na Univerzitě Tomáše Bati, která by se zabývala některými zdravotnickými obory. Mělo by jít o výuku managementu zdravotnických služeb a odborného ošetřovatelství. Praktická výuka by probíhala v Baťově nemocnici. Nic by pak nebránilo tomu, abychom se stali fakultní nemocnicí,“ informoval Jaroslav Přehnal.

Jiří Růžička, Právo, 14.2.2002

Ohodnoťte tento článek!