Zlatý věk

ldn, senioři

Zdravotnictví bude v tomto století patřit k nejdůležitějším odvětvím. Růstový potenciál se skrývá v postupném stárnutí populace spojeném s bohatnutím seniorů. Ti se stávají čím dál tím důležitější cílovou skupinou nejen pro výrobce zdravotnických pomůcek, ale také pro cestovní kanceláře či developery. Největší podíl tržeb z peněz seniorů však zamíří právě do zdravotnictví.

„Populace stárne a lidé se stoupající životní úrovní věnují stále větší část svého příjmu na udržení dostatečné kondice pro plnohodnotný život,“ říká Robert Fogel, laureát Nobelovy ceny za ekonomii. Není proto divu, že na aktuální demografický vývoj začínají reagovat i kapitálové trhy.

PRVNÍ NA PALUBĚ

Jako jedna z prvních významných finančních institucí vsadila na budoucí dlouhý a aktivní život seniorů poněkud symbolicky nejstarší privátní banka v Ženevě Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (LODH). Založila investiční fond Golden Age, který sází na rostoucí délku dožití.

„Vzniku fondu předcházela společná úvaha nad rozložením našich soukromých portfolií. Zjistili jsme, že inklinujeme k investicím do zdravotnictví v důsledku demografického vývoje. Ten předpokládá stále rostoucí počet seniorů, na což doposud prakticky žádný fond nereagoval. Od té chvíle jsme věděli, že takový fond má na trhu velkou perspektivu,“ říká Arnaud Leclercq, partner LODH.

Golden Age sice není jediným na trhu, je však jedním z mála fondů, jehož investiční horizont přesahuje do druhé poloviny jednadvacátého století. Jeho konkurenti, například hedgeový fond Ardsley Partners, se navíc zaměřují spíše na jedno odvětví, například vývoj léků či ortopedických pomůcek. Golden Age se odlišuje zejména komplexností, s jakou fenomén stárnutí populace pokrývá.

ČÍSLA POTVRZUJÍ TREND

Management LODH nejprve provedl průzkum demografických reálií v současném světě. „Můžeme tvrdit, že světová populace rychle stárne. To samo o sobě je sice už známým faktem, nicméně důsledky z něj plynoucí jsou velmi zajímavé. Tento nový trend je globální, nezpochybnitelný, akcelerující a přinese dalekosáhlé důsledky. Zrychlení stárnutí populace je velmi patrné. V roce 1950 činil podíl osob nad 60 let věku ve světové populaci pouhých sedm procent.

O sto let později, v roce 2050, to bude již 22 procent,“ tvrdí Leclercq. Jeho slova potvrzují i závěry Českého statistického úřadu, který předpokládá, že v roce 2065 se budou čeští muži dožívat 86 a ženy 91 let.

„Musíme si také uvědomit, že s růstem dožití roste i kvalita života. Lidé, kteří by před deseti lety nedokázali přežít svou nemoc, dnes mohou aktivně žít a pracovat, což je trend, který bude s rozvojem medicíny zcela jistě sílit,“ říká mluvčí České lékařské komory Michal Sojka.

PRÁVĚ NYNÍ

Průměrný věk dožití od padesátých let minulého století, kdy se začal statisticky sledovat, neustále roste. Tempo růstu ale právě kolem roku 2010 začíná výrazně zrychlovat, což znamená, že průměrná doba dožití se prodlužuje podstatně rychleji, než tomu bylo dříve. Pro zachycení trendové investice to nemůže být lepší načasování.

„Správné zaměření investice na cílovou skupinu seniorů potvrzují i další demografická data. Například do roku 2050 budou na zemi žít dvě miliardy lidí starších šedesáti let, což bude tvořit zhruba dvacet procent světové populace. Téměř desetina populace bude v té době starší 85 let,“ vysvětluje Leclercq.

V souvislosti s těmito čísly roste i procento výdajů na zdravotní péči, které se úměrně zvyšuje s věkem. Například konzumace léků v USA dosáhla v roce 2005 u skupiny občanů ve věku 18 až 25 let necelých pěti procent celkové spotřeby, zatímco u skupiny starších 75 let stejný ukazatel dosáhl hodnoty téměř 35 procent. Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se v rozvinutých zemích za posledních čtyřicet let téměř zdvojnásobil a nadále strmě roste, stejně jako životní úroveň seniorů.

„Výzkumy v zemích západní Evropy prokazují rostoucí význam cílové skupiny seniorů díky změnám ve věkové struktuře, prodlužování lidského věku, prodlužování aktivního působení, růstem tělesné péče, nabídkou k využití rostoucího volného času a v neposlední řadě růstem kupní síly tohoto segmentu,“ potvrzuje docentka Věra Vávrová z ČVUT, která se kromě jiného zabývá marketingem.

KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY

„Pro přesné zakotvení fondu jsme tedy vytvořili pět klíčových investičních předpokladů. Víme, že stárnutí populace naznačuje další růst globálních výdajů na zdravotnictví. Dále že velká část inovací v lékařské vědě se týká léčby starších osob. Nové produktové cykly také obvykle přinášejí dlouhodobé významné investiční příležitosti. Dokážeme obchodovat v ideálních pásmech P/E a využíváme poznatků od odborníků z praxe. Cílem je dosahovat pravidelně vyšších výnosů než index MSCI Healthcare,“ říká Leclercq.

Fond, u něhož minimální vstupní investice činí 3000 eur, doposud získal kapitál ve výši zhruba 100 milionů eur. LODH považuje za optimální dosáhnout co nejdříve kapitalizace ve výši miliardy eur. Golden Age plánuje vlastnit 30 až 60 akciových podílů, vybraných z celkových tří set firem z daného sektoru. Z toho má být pět až deset klíčových pozic na období delší než jeden rok, představujících až padesát procent celkových aktiv.

Zbylé podíly by neměly přesahovat čtyři procenta kapitálu a mělo by jít o firmy buďto s menší kapitalizací, nižší likviditou nebo vyšším rizikem. Banka při konstrukci fondu mimo jiné použila unikátní projekt modelování demografického vývoje na základě srovnávání evropské a japonské populace.

„Japonsko je demograficky asi deset až patnáct let před Evropou. Rychle stárne, a proto pro nás bylo důležitým modelem životaschopnosti fondu. Na základě výsledků tohoto srovnání jsme velmi optimističtí,“ uvádí Leclercq.

Fond Golden Age svými investicemi pokryje sektor od služeb ve zdravotnictví přes nové lékařské technologie až po biofarmaceutický průmysl. „Zatímco medicína a farmaceutický průmysl jsou globálně propojená odvětví, sociální služby pro seniory jsou přesně naopak veskrze lokální téma. Obzvláště v České republice je těžký nedostatek kvalitních zařízení pro péči o seniory. Ti jsou často kritizováni, že žijí ve velkých bytech v centrech měst, jenže kam ti lidé mají jít?“ ptá se Sojka.

Fondy jako Golden Age mohou být do jisté míry na jeho otázku tou správnou odpovědí. Spolu s delším životem se totiž pojí i delší období, kdy je člověk schopen aktivně žít, cestovat a užívat služby. Včasná investice do tohoto nového sektoru se zřejmě vyplatí.

Ohodnoťte tento článek!