Zlín: Mnoho pacientů, málo lůžek

Kardiovaskulární centrum pro dospělé krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně ošetřuje stále více pacientů. Podle ředitele nemocnice Pavla Calábka by jich však mohlo být podstatně více, chybí však lůžka na kardiologickém oddělení interní kliniky. Nemocnice proto připravuje zřízení stacionáře. Vybraná skupina pacientů by v něm byla po zákroku několik hodin sledována a propuštěna domů, tito pacienti by nebyli hospitalizováni, sdělil Calábek.

Kardiocentrum je jediné ve Zlínském kraji, status získalo v roce 2010, dříve museli pacienti dojíždět do jiných měst.

„V současnosti máme 52 standardních lůžek plus 12 koronárních lůžek na JIP. Lůžka slouží pro celé spektrum onemocnění srdce, nejen pro koronární onemocnění,“ řekla ČTK mluvčí nemocnice Karla Havlíková.

V nemocnici se zvýšil počet voperovaných kardiostimulátorů i vyšetření koronárních tepen srdce. „Dělat více výkonů nám dovoluje nejen otevření nových zákrokových sálů v roce 2011 a instalování dvou angiolinek v nich, ale také vybavení dalšími moderními přístroji. Pacienti tak nemusejí na většinu zákroků dojíždět na jiná pracoviště, jako tomu bylo v některých případech dřív,“ uvedl primář kardiovaskulárního centra Zdeněk Coufal.

Do zprovoznění nových sálů se například kardiostimulátory voperovávaly jen jeden den v týdnu na centrálních operačních sálech. „Mnozí pacienti tak museli čekat do implantace trvalého kardiostimulátoru zajištěni kardiostimulátorem dočasným. Nyní můžeme stimulátory implantovat prakticky každý den. Výrazně tak poklesl počet zaváděných dočasných kardiostimulátorů, což mnohdy způsobovalo nezanedbatelná rizika komplikací pro nemocné,“ uvedl primář. Lékaři loni implantovali 234 trvalých kardiostimulátorů, což je o 30 více než v roce 2012.

Zkvalitnila se také diagnostika cévního postižení dolních a horních končetin a tepen, které zásobují mozek. „Samotná diagnostika se tak již provádí téměř výhradně neinvazivním způsobem, to znamená pro pacienta méně rizikovým, a na samotné invazivní zákroky je díky tomu možné se dopředu lépe připravit,“ řekl primář oddělení zobrazovacích metod Jiří Tesař.

Ohodnoťte tento článek!