Zlínská nemocnice získá EKG nemocného od záchranky v terénu

ilustrační foto; kardiologie

Zlínská nemocnice jako první v republice využívá bezdrátový přenos záznamu EKG z terénu na telefon kardiologa v nemocnici. Díky záznamu pořízenému posádkou záchranné služby u pacienta se může svolat tým kardiologů na sál a být připraven na příjezd nemocného s akutním infarktem, informovala mluvčí nemocnice Karla Havlíková.

Tímto způsobem se dle lékařů zkracuje doba, po kterou je srdce nemocného ohroženo akutním nedokrvením. „V důsledku toho se také snižuje rozsah eventuálních nezvratných změn na srdci. Na druhé straně můžeme tímto způsobem odhalit jinou příčinu pacientových potíží, například definovat poruchu srdečního rytmu, a doporučit specifickou léčbu v nejbližší koronární jednotce. Pak nemusejí čtyři členové akutního kardiotýmu vyjíždět z domu na sál do naší nemocnice,“ uvedl vedoucí lékař kardiocentra nemocnice Zdeněk Coufal.

Všechny vozy záchranky jsou vybaveny jednotným typem EKG přístroje kombinovaného s defibrilátorem. Z přístroje se záznam pošle bezdrátově na dispečink záchranné služby, odkud jej stiskem klávesy odešlou na e-mailovou adresu. „EKG křivka se tak během několika sekund objeví ve formě e-mailu na mobilu s vysokým rozlišením displeje. Lékař se může okamžitě rozhodovat stejně, jako by u nemocného stál sám,“ vysvětlil Coufal.

Dosud byl nález v případě podezření na infarkt konzultován přes telefon pouze slovním popsáním. „V případě jednoznačného zjištěného infarktu myokardu není důvod změny složitě popisovat a lékař svolává intervenční tým. Jinak je tomu v atypických případech, protože slovní popis není schopen postihnout všechny detaily EKG křivky. Rozhodování, kam nemocného přivézt, zda do kardiocentra nebo na nejbližší koronární jednotku, bývala mnohdy těžká. Stávalo se, že nemocní s podezřením na srdeční příhodu zbytečně cestovali po Zlínském kraji v houkající sanitce. To s novým způsobem komunikace odpadá,“ řekl Coufal.

Již během prvního měsíce, který byl rekordním co do počtu akutních případů, se systém ukázal jako plně funkční. Osvědčil se i v několika případech, kdy nešlo o infarkt, ale o arytmii. Ta mohla být řešena ve spádové nemocnici, v jednom případě ji dokonce na základě doporučení kardiologa vyřešila přímo posádka záchranky.

V kardiocentru zlínské nemocnice se v příslužbě střídají čtyři lékaři s licencí z intervenční kardiologie. Potřebné vybavení „chytrými“ telefony zajistila nemocnice jedním přístrojem z vlastních zdrojů, další tři získala jako sponzorský dar.

Ohodnoťte tento článek!