Zlínsko: Ředitelé brání své nemocnice před ztrátou milionů korun

O zachování výše finančních částek na oddlužení nemocnic, které rozdělil Zlínský kraj, bojují ředitelé nemocnic ve Vsetíně, Kroměříži a s největší pravděpodobností i v Uherském Hradišti. Hrozí jim totiž, že by mohli přijít o část peněz na oddlužení…

Zlínský kraj – Není totiž vyloučeno, že se změní rozhodnutí krajských zastupitelů o rozdělení částky 344 milionů korun, která je určena právě na pomoc zdravotnickým zařízením.

Právě o to usiluje Baťova nemocnice ve Zlíně, která dostala ze sumy nejméně – šedesát milionů korun. Kroměřížská nemocnice dostala 129 milionů, nemocnice ve Vsetíně 91 milionů a uherskohradišťská 64 milionů korun.

„Ve středu jednali zástupci kraje s Baťovou nemocnicí bez nás, takže vycházím pouze z informací z tisku. My bychom mohli také argumentovat svými potřebami, které jsou mimo rámec státem stanoveného klíče rozdělování. Není dobré jednat jen s jednou nemocnicí o všech. Jistě byla spousta variant, jak peníze rozdělit, vždy tam byly uváženy ekonomické parametry nemocnic,“ uvedl ředitel nemocnice ve Vsetíně Martin Metelka. Těmito slovy reagoval na jednání zástupců Baťovy nemocnice s vedením kraje o novém rozdělení stovek milionů.

Baťova nemocnice argumentuje mimo jiné tím, že je největší a nejdůležitější pro kraj. Navíc zaměstnace trápí nízké platy v porovnání s jejich kolegy v jiných zdravotnických zařízeních v kraji. Není tak nyní vyloučeno, že kraj bude své prosincové rozhodnutí revokovat.

„Způsob rozdělení, který odsouhlasila převážná většina zastupitelů, byl výstupem těchto ekonomických ukazatelů. Pokud rozhodne zastupitelstvo pro revokaci, mělo by se postupovat podle ekonomických ukazatelů, ne podle emocí,“ uvedl Metelka.

S případnými změnami by nesouhlasil ani ředitel kroměřížské nemocnice Petr Pšíkal.

„Nedovedu si představit, že by se o rozdělení peněz hlasovalo znovu. Těžko by se obhajovalala změna principu rozdělování peněz. N avíc nerozhodli jen těsnou většinou. Proč by se mělo tak zásadní otázce, jako je oddlužení, něco měnit, když se to jednomu z účastníkům nelíbí. Stávající systém byl podle mne spravedlivý, nové aspekty by byly méně regulérní,“ řekl.

Nové přerozdělení peněz by kroměřížské nemocnici přineslo velké problémy.

„V návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva jsme jednali s našimi dodavateli o zaplacení dluhů. Změna rozhodnutí a vrácení části peněz by tyto dohody znemožnila a ohrozila by fungování nemocnice. Tyto peníze nás totiž vymanily z přímého finančního ohrožení,“ informoval Pšíkal. Ředitel Nemocnice s poliklinikou v Uherském Hradišti se vzhledem k nedostatku času k věci nevyjádřil.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:

Baťova nemocnice Zlín

Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště

Nemocnice Vsetín

Nemocnice Kroměříž

Kateřina Luňáková, Zlínské noviny, 9.1.2004

Ohodnoťte tento článek!