Zlomeniny odhalí nový přístroj

Nový rentgen s vysokou rozlišovací schopností získá kutnohorská nemocnice. „Jedná se o skiaskopicko-skiagrafickou stěnu, radiodiagnostický přístroj s digitalizací druhé kategorie, který výrazně zlepší kvalitu…

Rentgen bude mít vysokou rozlišovací schopnost a umožní přenos obrazu přes počítač na jednotlivá oddělení.

Kutná Hora – Nový rentgen s vysokou rozlišovací schopností získá kutnohorská nemocnice. Smlouvu s dodavatelskou firmou Phillips podepíše ředitel kutnohorské nemocnice zítra. „Jedná se o skiaskopickoskiagrafickou stěnu, radiodiagnostický přístroj s digitalizací druhé kategorie, který výrazně zlepší kvalitu našich diagnostických možností,“ uvedl ředitel nemocnice Josef Domas. Přístroj má vysokou rozlišovací schopnost a umožní přenos obrazu přes počítač na jednotlivá oddělení. Díky němu budou mít lékaři nejen přesný obraz, ale také snadnější a okamžitý přístup k výsledným snímkům. Na toto zařízení čekala kutnohorská nemocnice zhruba rok a půl. „Žádosti o zakoupení drahé zdravotnické techniky, jejíž cena se pohybuje řádově v několika milionech korun, se totiž posílají na investiční odbor ministerstva zdravotnictví. O rozmístění rozhoduje speciální komise tohoto ministerstva,“ vysvětlil okresní zdravotní rada Robert Budaj. Hlavním důvodem, proč nemocnice žádala o nový rentgen, jsou stále se zpřísňující normy, které určují míru povoleného záření. „Staré zařízení již tyto normy nesplňovalo, nevyhovovalo novému atomovému zákonu, a proto bylo vyřazeno z provozu,“ uvedl Domas. Vyřazený rentgen čeká v současné době na odbornou likvidaci. Na špičkovém diagnostickém přístroji za zhruba šest a půl milionu korun vyšetří lékaři kutnohorské nemocnice prvního pacienta pravděpodobně na začátku září. „Dodací lhůty na speciální techniku jsou poměrně dlouhé. Vyrábějí se totiž na míru,“ zdůvodnil Domas časovou prodlevu mezi sepsáním smlouvy a umístěním zařízení do nemocnice.

SLÁVKA SKLÁŘOVÁ, Kutnohorský deník, 27.6.2002

Ohodnoťte tento článek!