Změna právní formy nemocnic – účetní a daňové dopady

Titulní obrázek

Jaké účetní a daňové dopady (daň z příjmů, DPH) má změna právní formy nemocnic? Na dotaz čtenáře Zdraví.Euro.cz odpovídá Pavel Vítek z daňové účetní kanceláře Dates. V článku najdete také odkazy na příslušné zákonné úpravy…

Prosím, zda by bylo možno pojednat, jaké účetní a daňové dopady (daň z příjmů, DPH) má vznik n.v.ú.z.z. (změna právní formy nemocnic). Bohumil Pick

Odpovídá Pavel Vítek z daňové účetní kanceláře Dates:

Co se týče účetních a daňových dopadů, předpokládám, že se bude jednat o změnu z akciové společnosti.

V zásadě se mění to, že akciové společnosti účtují dle vyhlášky 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele (FZ 01/2003).

Neziskové organizace dle vyhlášky 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro nepodnikatelské účetní jednotky (FZ 06/2004).

Popisovat jednotlivé rozdíly v těchto vyhláškách by bylo na delší dobu, pominu-li fakt že tento úkol by bylo daleko vhodnější otázkou pro účtaře než pro daňaře.

Z pohledu zákona o dani z příjmů má nezisková organizace tyto možnosti: oddělit neziskové a ziskové činnosti dle § 18 odst. 3 a 4 za podmínek dle § 18 odst. 6 až 8.

Další články z rubriky DAŇOVÁ PORADNA

Neziskové činnosti zapsané ve zřizovací listině nebo zřizovatelské smlouvě (§odst. 4 písm. d) zákona 245/2006) tedy při dodržení podmínky, že náklady na jejich zajištění jsou vyšší než výnosy z nich nejsou předmětem daně z příjmu.

Předmětem daně pak nejsou ani provozní dotace, příspěvky na provoz a jiné podpory z rozpočtu státu, kraje, obce nebo Evropské unie. Dále pak dle §20 odst. 7 zákona o dani z příjmu může vzniknout položka snižující základ daně.

Z hlediska zákona o DPH se pak pro nemocnici s právní formou nic nemění a dále zůstává osobou povinnou k dani , neboť uskutečňuje ekonomické činnosti.

Dále pak posuzuje to, zda je ta která činnost osvobozena od daně, nebo dani podléhá a z tohoto hlediska se pak stává plátce a odvádí DPH. Pokud byla tedy původní nemocnice osobou registrovanou k dani, pak povinnost registrace má dle §95 odst. 5 zákona o DPH n.v.ú.z.z..

www.Zdravi.Euro.cz

Změna právní formy nemocnic – účetní a daňové dopady
Ohodnoťte tento článek!