Změna prospěje i pacientům

…Na tomtéž jednání byla diskutována i plánovaná úprava provozu dětské lékařské služby první pomoci v Děčíně. Výsledkem rozhovoru je nutnost svolání širšího grémia lékařské odborné veřejnosti k diskuzi nad vzájemnými vazbami lékařů privátních a zaměstnaných a nad úlohou státu jako zajišťovatele LSPP pro veřejnost. K diskuzi byla vyzvána i Česká lékařská komora…

DĚČÍN – Okresní nemocnice se zbaví části autoparku. Na jednání přednosty Okresního úřadu Děčín Jiřího Benedikta s řediteli Nemocnice Děčín a Zdravotnické záchranné služby (ZZS) o připravovaném převodu části autodopravy (převoz nemocných) pod ZZS bylo dohodnuto, že obě organizace zpracují ekonomické podklady pro tvorbu rozpočtu na příští rok tak, aby nebylo plánovaným přesunem této služby narušeno financování ZZS. „Už počátkem devadesátých let jsem o tuto změnu usiloval,“ říká ředitel ZZS MUDr. Luboš Kučera.

Do konce srpna bude vypracován harmonogram přechodu a vydána rozhodnutí o změnách zřizovacích listin obou organizací. „Myslím si, že pro pacienty to bude jen plus. Zvýší se kvalita služeb, provoz bude ekonomičtější a vše bude spadat pouze pod jeden dispečink, kde bude kvalifikovaný personál,“ pokračuje MUDr. Kučera. „Pro nás to však bude znamenat hodně práce, protože některé sanitky z nemocnice jsou už v horším technickém stavu.“

Na tomtéž jednání byla podle tiskového mluvčího okresního úřadu Ondřeje Horáka diskutována i plánovaná úprava provozu dětské lékařské služby první pomoci v Děčíně. Výsledkem rozhovoru je nutnost svolání širšího grémia lékařské odborné veřejnosti k diskuzi nad vzájemnými vazbami lékařů privátních a zaměstnaných a nad úlohou státu jako zajišťovatele LSPP pro veřejnost. K diskuzi byla vyzvána i Česká lékařská komora, která se tímto problémem zabývala na svém zasedání ve středu 6. června.

Přednosta Okresního úřadu Děčín Jiří Benedikt považuje za zvládnutelné provést úpravu nočních ordinačních hodin dětské LSPP v Děčíně již od července, a to včetně všech navazujících organizačních opatření. „Mělo by dojít ke zrušení celonoční pohotovosti. Sledovali jsme totiž využívanost této služby a došli k závěru, že po 22. hodině je využívána zřídka,“ dodal MUDr. Kučera. V důsledku se však tato změna nijak nepromítne na rozsahu a kvalitě poskytované lékařské pomoci dětským pacientům.

ŠÁRKA VLČKOVÁ, Děčínský deník, 12.6.2001

Ohodnoťte tento článek!