Změna ve vedení FN Motol

FN Motol

Fakultní nemocnici v Motole povede od 1. 12. 2016 jako zastupující ředitel MUDr. Pavel Budinský, Ph. D., MBA., který dosud ve FN Motol zastával pozici provozně-technického náměstka. Bude tedy obě funkce vykonávat současně.

Fakultní nemocnici v Motole povede od 1. 12. 2016 jako zastupující ředitel MUDr.Pavel Budinský, Ph. D., MBA, který dosud ve FN Motol zastával pozici provozně-technického náměstka. Budinský, který bude obě tyto funkce vykonávat současně, nastupuje na místo JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA. Ten je od prosince pověřen vedením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Budinský studoval nejprve všeobecné lékařství, po potřebné specializaci a v rámci dalšího lékařského studia získal titul Ph.D. v oboru ekonomika a hygiena výživy. Absolvoval také několik zahraničních studií v San Remu (International Institut of Humanitarian Law), Holandsku (Netherlands Defence College) a Německu (NATO school). Během celkem 7 let se účastnil několika vojenských misí v zahraničí – Perský záliv, UNPROFOR, UNTAES, UNCRO (Jugoslávie), za které byl vyznamenán mnoha válečnými i státními oceněními. Po návratu z konfliktních oblastí působil na Ministerstvu obrany ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Všeobecné zdravotní pojišťovně. Byl rovněž zástupcem ČR v komisi pro řešení mimořádných událostí v Haagu a v komisi pro chemické odzbrojování v Haagu. Již 9 let je předsedou Československé obce legionářské. Od roku 2000 zastává pozici provozně-technického náměstka FN

Ohodnoťte tento článek!