Změní se české porodnictví?

Ferdinand Polák.

Přepis pořadu „Dvacet minut Radiožurnálu“, jehož hostem byl náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Že se nedokážou v České republice dohodnout lékaři, porodníci a porodní asistentky, není nic až tak překvapivého. Jejich spor teď ale zastavil i debatu o tom, jestli a jak se bude měnit české prostředí a způsob, jakým tady přicházejí děti na svět. Pracovní skupina vytvořená před časem ministerstvem zdravotnictví se kvůli tomuto sporu zasekla a byla rozpuštěna. Ministerstvo se pak vydalo jednodušší cestou. Druhá pracovní skupina je už složená nekonfliktně z lékařů a zástupců zdravotních pojišťoven. Otázka je – může a chce něco změnit? Vítejte u Dvaceti minut Radiožurnálu. Náměstek ministra zdravotnictví a zároveň šéf té druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví Ferdinand Polák je dnes mým hostem. Dobré odpoledne.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K čemu jste zřídili tu druhou pracovní skupinu, pane náměstku?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Zřídili jsme ji proto, že se domníváme, že je prostor, aby české zdravotnictví a české porodnictví prošlo určitými změnami, které budou reagovat na vývoj, na poznatky v lékařské vědě, ale které, která současně má šanci na to, aby ty změny skutečně realizovala.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, já jsem se na to ptal proto, když se podívám na vyjádření lékařských organizací, zejména tak, které byly a jsou členy obou těch skupin, tak v tom vyjádření čtu větu: „Nevidíme proto důvod, proč měnit dobře fungující koncepci poskytování prenatologické péče v České republice.“ Jinými slovy, vy jste dali dohromady druhou pracovní skupinu s lidmi, kteří si myslí, že je všechno v nejlepším pořádku. Proto se ptám na to, proč jste ji dali dohromady.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Ano, tak já to uvedu ještě srozumitelněji. Ta pracovní skupina je poradním orgánem ministra, poradním orgánem ministerstva zdravotnictví a ministerstvo zdravotnictví se domnívá, že je prostor pro změny, a tudíž, protože ministerstvo samo o sobě nedisponuje všemi odborníky všech oborů a všech profesí, tak zřizuje své pracovní skupiny. Je na uvážení ministra a řekněme jeho podřízených …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jako třeba vás.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Jako třeba mě, jakým způsobem se shodnou tu svoji pracovní skupinu, ten svůj poradní orgán sestavit a cílem je vždy to, aby to k něčemu vedlo, protože mít pracovní skupinu, která nemá šanci dojít k nějakému cíli, je zcela zbytečné. My jsme se rozhodli, že chceme dojít k nějakému cíli, chceme se bavit o tom, jestli skutečně je prostor proto nějaké změny udělat, a my se domníváme, že ano, a po zkušenostech, já to jenom dokončím, …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pardon, pane náměstku, já vám celkem rozumím, jenom, když se dívám na obsazení té vaší skupiny té druhé, …

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak tam vidím zástupce lékařských organizací, potom zástupkyni například České asociace sester v oblasti gynekologie a porodnictví a pak zástupce zdravotních pojišťoven, a to jsou všechno lidé, kteří si myslí to, co jsem vám citoval, že není důvod měnit dobře fungující systém.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Ne, tak tady jste trošku nepřesný, protože to, co vy citujete, to je prohlášení určité skupiny organizací, které jsou tam skutečně podepsány pod tímto prohlášením, nicméně například zrovna, pokud vím členka České asociace sester, sekce gynekologie a porodnictví, která to má na starosti a je naší největší profesní organizací v tomto, pod tím podepsána není, ale opakuji my se snažíme dojít k cíli a je skutečně na ministerstvu, jaké kroky zvolí. To znamená, my můžeme být kritizováni, pokud nebudeme buď dělat nic, nebo to budeme dělat špatně. Způsob, jakým dojdeme k nějakému přijatelnému řešení, to už s prominutím je skutečně na ministerstvu a my se domníváme, že tato skupina skutečně má šanci a ukazují to ty první kroky, skutečně má šanci dojít ke konsensu a má vůli dojít ke konsensu, a to je důležité.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč přestala fungovat ta první,

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Ta první pracovní skupina fungovala zhruba rok někdy od března 2012 do, rozpuštěna byla 7. března teď roku 2013. Sešla se celkem čtyřikrát. Já jsem nebyl členem té skupiny, vedl ji pan profesor Stočil a nicméně byl jsem z těch 4 zasedáních na 2 jako host, protože přece jenom je to problematika, která mi spadá do gesce na ministerstvu zdravotnictví, a musím říct, že ta atmosféra v té skupině byla absolutně nekonstruktivní, skutečně tam nebylo možno dojít k jakémukoliv ani nechci říct konsensuálnímu řešení, tam k jakémukoliv řešení, které by ten problém posunulo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A kvůli komu?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Já si myslím, že to nebyl jeden člověk. Tam skutečně ty názorové proudy byly tak proti sobě a musím říct, já to nechci personifikovat, protože to by asi ode mě nebylo v tuto chvíli korektní, protože ta jednání jsou uzavřená. Já musím říct, že názory některých osob a způsob jejich jednání, až urážlivého jednání skutečně nedával šanci na to, aby ta skupina nějakým způsobem konstruktivně jednala.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, takto tomu rozumím, ale kdybych se na celou věc podíval skrze tu optiku, že když to nešlo takovým způsobem, tak to půjde výrazně jednodušší cestou ve chvíli, kdy dáte dohromady lidi, kteří si plus minus o té věci myslí stejné jaksi, to stejné, takže to bude jednodušší.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Zcela se mýlíte. Já opravdu, opravdu se mýlíte, pane Veselovský, protože kdybyste byl na tom prvním jednání té skupiny, která se sešla, té nové, tak byste zjistil, že ti lidé mají vůli něco dělat, ale rozhodně nemají všichni stejné názory. My jsme se tam velmi, velmi střetávali v některých věcech, ale konstruktivním a korektním způsobem. V té skupině jsou zastoupeni lidé, kteří mají poměrně nechci říct diametrálné rozdílné, ale skutečně rozdílné názory na to, co se má změnit a kde by se to mělo změnit a kde by se to měnit nemělo, ale všichni deklarovali a všichni projevili vůli na tom pracovat a nějakým způsobem se na tom podílet. Nikdo tam nedeklaroval – já tady budu všechno negovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano, a teď jenom úplně jaksi pro pečlivost argumentace, to prohlášení odborných společností lékařských, které jsem vám citoval, které vycházelo jaksi z práce té první skupiny, kterou jste nazval, že prostě tam to nebylo nic konstruktivního, tak to se zasedli ti lékaři, pochopil jsem to správně, ti řekli, že prostě takhle pracovat na tom dál nebudou?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
To je prohlášení odborných společností, nicméně já bych rozhodně to nedefinoval tak a nepopisoval tak, že se zasekli ti lékaři. Tam, řeknu, vznikla nepřekonatelná bariéra mezi skupinou nechci říkat militantních, ale moc mě nenapadá jiné slovo, mezi určitou militantní skupinou, která chtěla ihned všechno úplně jinak tak, jak i já jsem přesvědčen o tom, že zcela chybně a zcela špatně a vedlo by to opravdu k velkému nebezpečí pro rodičky a děti, a na druhé straně …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Můžete to, pane náměstku, trošku specifikovat, co tedy z vašeho pohledu už je prostě příliš?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Z mého pohledu je příliš řešení, které neadekvátně a zcela zbytečně povede k velkému nebezpečí péče o rodičky a děti. To znamená, že ta péče o tu rodičku a že se, bavíme se o porodech, že se lehce řečeno porod nestane bezpečným.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co navrhovali řekněme děsivého, že by se porod nestal bezpečným?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
To, že by tam byla mnohem menší šance na rychlý zákrok v případě komplikací. Já to nechci vztahovat pouze na porody doma, protože to se skutečně, ta komise nejednala pouze o porodech doma. Jednalo se i o tom, jakou roli tam má hrát lékař, jakou roli tam má hrát porodní asistentka, jakou roli tam má hrát samotná rodička, to znamená skutečně to nebylo jedno téma a bylo by laciné to zjednodušovat na domácí porody, ale celé to bylo o tom, že odborná obec zdravotnická, lékařská, ale nejen lékařská, i část porodních asistentek, se domnívá, že v rámci zachování bezpečné péče o rodičku a novorozence jsou určité nepodkročitelné standardy a byla tam druhá skupina, která v zájmu prezentovaného řekněme lidskoprávního prezentovala, že to je sice hezké, ale to právo ženy rozhodnout se a tak dále je víc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, pane náměstku, vy uvádíte, že i část porodních asistentek, to jsou ovšem porodní asistentky, které pracují v porodnicích, v nemocnicích ve spolupráci s lékaři, to se nebavíme o těch, které by rády měly změnu v zákoně tak, aby mohly pracovat samy a vést například fyziologické porody samy?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Ne, není tomu tak, to rozhodně takhle nejde specifikovat. Já rovnou na to řeknu konkrétní příklad, protože možná to ukáže, že ta nová skupina skutečně má zájem řešit konkrétní věci, nevím, jestli to je věc, o které jste měl v plánu hovořit, nicméně to je jedna z věcí, o které, na které si myslím, že je potřeba pracovat, protože v současné době, pravděpodobně to víte, vlastně porod nemůže proběhnout bez lékaře, pokud má být uhrazen zdravotní pojišťovnou například.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
To je například zrovna prostor, kde si myslím, že je vůle na tom pracovat, kde je vůle to změnit, a teď musíme teda vyspecifikovat to, proto tam máme i zástupce zdravotních pojišťoven, máme tam zástupce České asociace sester, té sekce gynekologie a porodnictví, a to se týká jak porodních asistentek, které fungují i v té řekněme ambulantní sféře a tam byla vůle, a má to svoji logiku, aby pak byly i u porodu, tak porodních asistentek, které samy o sobě nepracují samostatně, ale pracují, pracují s lékařem, to znamená obou těch skupin.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom, abych tomu, pane náměstku Poláku, správně rozuměl, tak jedna z těch mezer, kde by se věci mohly měnit z vašeho pohledu, je to, že až prostě vaše pracovní skupina dopracuje a případně se to vtělí do nějaké zákonné změny, tak by nakonec mohl být takový stav, že i porod, který by například vedla porodní asistentka bez asistence lékaře nebo bez indikace lékaře, by nakonec mohl být, ty úkony placeny zdravotní pojišťovnou?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Já to upřesním. Stále se musíme bavit o situaci, kdy lékař, kvalifikovaný lékař porodník indikuje ten porod jako velmi pravděpodobně nekomplikovaný. O těchto, o této skupině porodů se bavíme a pokud budeme mít takovou ženu, kde nepředpokládáme komplikaci, ona se tam stát může vždycky, na to upozorňuji, ale pokud budeme mít takovouto ženu, tak se domníváme a ta pracovní skupina, řekněme, na tom je ochotná pracovat, to je to, že jsem říkal – každý na to může mít trošku jiné názory, ale já to například osobně touto cestou chci vést, tak i ze zdravotních pojišťoven byla projevena vůle, že pokud to bude odborně podpořeno, tak by byly ochotny platit porody vedené pouze porodní asistentkou, ovšem ve zdravotnickém zařízení, upozorňuju.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to zdravotnické zařízení v současné době, které k dispozici je buď porodnice nebo …

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Ano. My říkáme, ona co je to porodnice, porodnice je zase termín, tak bavíme se o lůžkovém zdravotnickém zařízení, omlouvám se, ale budu používat terminologii, protože porodnicí pak můžu nazvat něco, co porodnicí není. My máme jasné technické a personální vybavení, jak má vypadat určité pracoviště, které má být dosažitelné, dosažitelné v určité době, které je, a ten čas, ta doba dosažitelnosti je taková, aby byla bezpečná pro rodičku i pro to dítě, a tam říkáme, jak má být vybavené, může se nazývat porodnice, může se nazývat místo, kde se rodí děti, je to úplně jedno. A pokud bude lékařem indikováno, že porod je velmi pravděpodobně, bude pravděpodobně nekomplikovaný, tak by ho celý mohla odvést porodní asistentka s tím, že pokud se nic nestane a skutečně bude nekomplikovaný, a těch bude 99 % třeba, tak ho odvede porodní asistentka sama a to zdravotnické zařízení od pojišťovny dostane platbu za nekomplikovaný porod odvedený porodní asistentkou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, náměstek ministra zdravotnictví a šéf pracovní skupiny pro problematiku porodnictví Ferdinand Polák je jejich hostem. Pojďme si to vyjasnit, pane náměstku, úplně na několika základních otázkách.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Vyjasňujme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Může si podle vašeho názoru žena dnes v Česku svobodně zvolit, kde a jak porodí své dítě?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Domnívám se, že ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdyby chtěla rodit doma s porodní asistentkou?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
A teď jste řekl doma s porodní asistentkou. Ta původní otázka vaše byla, jestli se může rozhodnout, kde bude rodit. Já říkám, to se může rozhodnout, ale stát je tady od toho, aby popsal pravidla pro garanci řekněme poskytování zdravotních služeb, eventuálně jejich úhrady, ale i to poskytování, to znamená, stát říká – tento člověk porodní asistentka, lékař a tak dále, je oprávněn poskytovat určité zdravotní služby, v tuto chvíli asistenci porodu, vedení porodu a tak dále, a podmínky jsou tyto – tato kvalifikace, tato zkušenost, tato certifikace řekněme a tak dále, to dělá stát. Pojišťovny pak říkají, že za těchto podmínek to hradí, k tomu příslušné technické vybavení. To je role státu. Pokud se žena rozhodne rodit, teď to řeknu úplně, rozhodne rodit doma sama, já nemám žádný zákonný nástroj a myslím, že to není ani správné, abych ji nutil jet do nemocnice, ale v tu chvíli ta žena na sebe přebírá veškerá rizika, jestli bude rodit doma s manželem, sama, se svojí maminkou a tak dále.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
S porodní asistentkou.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Porodní asistentka může poskytovat zdravotní služby, ale to už je ten případ, že stát garantuje – to je porodní asistentka, za kterou ten stát svým způsobem ručí, protože říká – ano, tato má certifikaci porodní asistentky a tam stát říká – takto má být vzdělaná, takto má být vybavená. Já si v tuto chvíli nemyslím, že by ta porodní asistentka byla schopná to vybavení, tu část B zařídit doma, to je nereálné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že považujete neustále tak, jak jste nakonec říkal před malou chvílí, pane náměstku, přítomnost alespoň někde v prvotní řekněme části porodu, přítomnost lékaře za nutnou, aby aspoň řekl z jeho pohledu jde o absolutně normální fyziologický porod.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Prav
děpodobně půjde, jo, jde, pravděpodobně …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Myslím si, že skutečně to je podmínka, která mi přijde naprosto logická, že …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, akceptujete i to, že to mnoha lidem a mnoha ženám nepřijde absolutně logické.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Samozřejmě a tady je to, co já říkám, pokud se žena rozhodne postupovat dle svých nějakých pravidel, já ji nenutím služby státu, já nikomu nenutím služby státu, pokud si chce někdo odrodit sám doma, je to na jeho zodpovědnost, ale také musí nést následky a já říkám, že ty následky nejsou jenom ty, že ta žena může být ona sama zdravotně postižena nějakým způsobem, může nést nějaké následky to dítě, to je zodpovědnost té ženy, ale současně dokonce říkám a dokonce řekne ta žena, že nechce to mít hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, ale já dokonce říkám, že pokud by v případě tohoto postupu, ta žena má to právo, ale došlo by ke komplikaci zdravotního stavu jejího anebo toho dítěte a následně by potřebovala zdravotní péči, tak tam bych dokonce předpokládal, že zdravotní pojišťovny by úhradu té zdravotní péče po té ženě následně požadovaly, protože ona byla jistě informována, já se domnívám, že všichni v České republice jsou informováni o možnosti bezpečného poskytování péče a ona si zvolila jiný způsob, a tím se uvrhla do rizika. Je to stejné, jako když polezete někam na nějakou horu a nebude zajištěn.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím. A teď ta daná žene neleze nahoru, ta prostě jen rodí dítě.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď se vracíme k té otázce, jestli si v Česku může žena svobodně zvolit, kde a jak porodí své dítě.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Může na svou zodpovědnost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže například případné komplikace potom bude muset zaplatit sama?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Ano, protože náš, podívejte, zdravotní pojišťovny hradí nějakou péči, nějakou definovanou, a za nějakých podmínek, to znamená, zdravotní pojišťovny říkají – my z tohoto balíku a z vašeho zdravotního pojištění hradíme péči těmito profesionály za těchto podmínek řekněme technického vybavení, to je právo těch zdravotních pojišťoven.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím. Dobře. Já tomu rozumím.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Zcela nezpochybnitelné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem proto použil ten termín svobodně na začátku.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Svobodně ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Protože vy říkáte, ano, dobře, stát za těch a těch podmínek poskytuje tu službu, která bude placena z veřejného zdravotního pojištění. Když jsem se díval do údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky za rok 2010, bezesporu se to dál nebude pohybovat nijak výrazně odlišně, tak z nich vyplývá, že s tou službou státu jde také například to, že ve 82 % všech porodů byly podávány léky na vyvolání stahů děložního svalstva, to znamená něco, co za fyziologického porodu prostě nemusí být, nebo nástřih hráze byl proveden u 42 % vaginálních porodů. To je jakýsi nadstandard, jakási nadstandardní služba státu tak, jak vy jste o tom říkal, že společně s tím, že se ta žena rozhodne využít služby státu, tak přichází také toto, co mnohé ženy ani nechtějí?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Tak tohle nevím, jestli je úplně věc, ke které se jeden nebo druhý můžeme odborně vyjádřit o tom, kdy provádět nástřih hráze a kdy neprovádět nástřih hráze, nicméně to, co chci říct, tam je zcela jistě prostor pro určité zlepšení. My jsme o tom v té pracovní skupině v té nové také vedli poměrně vášnivou diskusi, protože to je prostor, kde je zcela legitimní se na odborném fóru bavit o tom, jestli tento postup, vy jste zmínil vyvolání porodu farmakologickou podporu, chirurgický určitý postup nástřihu hráze, my se dále můžeme bavit o epidurální analgezi, u těch postupů bychom jistě našli, to je zcela legitimní, protože to je nad tou úrovní, kde já říkám – je ta bezpečnostní hranice, pod kterou skutečně nemůžeme podkročit. To znamená já s vámi mohu souhlasit o tom a souhlasím s vámi o tom, že je prostor dělat změny v těch lůžkových zdravotnických zařízeních, kde se porody dějou, ať už je to po stránce stavební, kdy skutečně od těch boxů jsem do přesun do porodních pokojů, větší soukromí a tak dále, i pro zlepšení lidské stránky, zcela jistě já vnímán stesky žen ať už z té odborné veřejnosti těch porodních asistentek, ale i těch žen, které rodí, že přístup zdravotníků by mohl být lepší, souhlasím, tam je prostor pro zlepšení zcela jednoznačně. Ale jsou určitá nepodkročitelná bezpečnostní minima, kde skutečně nemůžeme garantovat jako poskytovatelé, kteří eventuálně a plátci podle toho, se na to budeme dívat a garantovat bezpečnou péči.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já opravdu nelze jinak, než nakonec opět odcitovat větu těch 5 zdravotnických a lékařských organizací – nevidíme důvod, proč měnit dobře fungující koncepci poskytování prenatologické péče v České republice. A vy tady neustále, pane náměstku, celou dobu říkáte, že chcete měnit a že tady prostor a tady je prostor, a přitom minimálně 5 lidí v té vaší pracovní skupině má tento názor.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Tak opět to nemáte úplně přesné. Podepsalo ten papír, který máme teď oba v ruce, 5 lidí, ale jeden v té pracovní skupině není, 4 tam jsou, ale v té pracovní skupině je dalších 8 lidí. V té pracovní skupině nové je 12 lidí a tady to podepsali 4 lidé. A já mohu říct, že i ti, kteří to podepsali, a ti, kteří byli na té pracovní …, na tom prvním jednání té nové pracovní skupiny, tak projevili vůli na tom pracovat a to se projevuje teď, protože my v polovině května budeme mít druhé jednání, mezitím jsme si dali určité úkoly, které se plní a které vedou ke konkrétním posunům, které skutečně ten problém někam dál posunou, to ta první pracovní skupina neměla skutečně ani žádnou šanci tam dojít a že se pan ministr rozhodl ji rozpustit, považuji za jedině správné řešení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V tom případě není vyloučeno, že se tady nevidíme na toto téma naposledy. Náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák byl dnes hostem Dvaceti minut. Díky za váš čas. Na shledanou.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví, šéf druhé pracovní skupiny pro problematiku porodnictví:
Děkuji za pozvání.

Ohodnoťte tento článek!