Změní Součková české zdravotnictví?

„Čekám, že připraví přechod zřizovatelských funkcí státních nemocnic na kraje a předloží nové zákony o zdravotní péči, zdravotním pojištění a vzdělávání lékařů. Pak už by neměla dělat nic, protože má příliš znárodňovací tendence…

Nová ministryně zdravotnictví Marie Součková má před sebou nelehké úkoly. Především dostat resort na úroveň Evropské unie, do které chceme vstoupit. Zajistit pacientům široká práva, a hlavně možnost je skutečně v praxi uplatnit. A také zvýšit spokojenost lékařů. Podaří se jí to?

„Dostává resort vcelku konsolidovaný, takže má na čem stavět,“ soudí pražský internista Jakub Malý. Poslanec Milan Cabrnoch (ODS) ale tak optimistický není. „Čekám, že připraví přechod zřizovatelských funkcí státních nemocnic na kraje a předloží nové zákony o zdravotní péči, zdravotním pojištění a vzdělávání lékařů. Pak už by neměla dělat nic, protože má příliš znárodňovací tendence a příliš pro všechny chce všechno. A to je proti mému přesvědčení,“ soudí Cabrnoch. Naopak Svaz pacientů a jeho prezident Luboš Olejár jsou zatím spokojeni: „Bylo nám naznačeno, že ministerstvo bude s námi spolupracovat, protože chceme zlepšit postavení pacienta. Dokonce máme navrhnout, které zákony a v čem by se z našeho pohledu měly změnit. To je pro začátek dobré,“ soudí Olejár. První zkušenost z jednání s novou ministryní mají i lékařské komory a odbory. Předseda LOK Milan Kubek věří, že bude usilovat – jak prohlásila – o další zvyšování platů lékařů a zdravotních sester, a pokud tomu tak bude, stávky v resortu nebudou. „Věříme, že nejde jen o proklamace, ale o upřímnou snahu pozvednout lékařský stav platově i prestižně,“ říká Kubek.

Havárie na začátek

První kroky nové ministryně byly doslova po tenkém ledě. Ještě ani neseděla v křesle, když v plzeňské nemocnici ze dne na den přestal pracovat lineární urychlovač pro léčbu pacientů s rakovinou. Nemocnice volala SOS do celé republiky a jen část pacientů se jí podařilo umístit jinam. Ukázalo se, že tyto urychlovače nefungují ani v Českých Budějovicích a na Bulovce. Součková razantně sáhla do rezerv a ze státní kasy půjde do Plzně 9 miliónů korun na nákup nového urychlovače. Měl by být koupen ještě letos. Pomůže i Bulovce a Českým Budějovicím. „Tady rozhoduje čas a rychlá pomoc je v této léčbě rakoviny prostě nezbytná,“ soudí primář onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni Jaroslav Fínek. Jiní lékaři ale upozorňují, že jde o nesystémové rozhodnutí a ministryni by se mohlo stát, že každá nemocnice přijde s něčím a bude nastavovat ruku pro peníze. To by dobré nebylo. Součková už má ale vymyšleno, jak tomu předejít: „V Praze a v Brně budou komise složené ze zástupců nemocnic, místních úřadů a ministerstva zdravotnictví, které budou rozhodovat o nákupu drahé techniky tak, aby byla důsledně využívána alespoň ve dvou směnách,“ prohlásila. V praxi by to znamenalo, že skončí éra, kdy si jednotlivé nemocnice kupovaly drahé přístroje samy a nekoordinovaně. Teď by nákupy již měly být cílené. Zřejmě to ale i znamená, že se jednotlivé nemocnice soustředí na určitý druh léčby a pacienti budou za léčbou dojíždět. „Kdybychom chtěli, aby se jednorázově změnilo přístrojové vybavení nemocnic v republice, znamenalo by to nejméně 50 miliard korun. A ty pochopitelně nejsou. Proto je tak důležité mít v nákupech jasno,“ soudí prezident České lékařské komory David Rath.

Máme hodně nemocnic?

Marie Součková je i proti rušení nemocnic. Dříve se říkalo, že nejméně čtvrtina nemocnic v České republice je zbytečná a měla by být zrušena. Tyto tendence však, zdá se, už vzaly za své. Součková nehodlá nemocnice rušit, a dokonce nebude zrušena ani nemocnice v Plané na Tachovsku, která je od počátku měsíce zavřená, když zkrachovala pro katastrofálně neodpovědné a přehnaně vysoké odměňování personálu, hlavně lékařů. Už 19. srpna se má jednat o obnovení provozu. Součková chce Planou propojit s plzeňskou fakultní nemocnicí tak, aby například porodnice v Plané sloužila i plzeňským rodičkám. Razantní kroky nové ministryně zatím ukazují, že v průběhu volebního období můžeme očekávat sloučení nemocenského a zdravotního pojištění a větší pravomoci pacientů. „Zatím je pro mě záhadná, ale zdravotnictví s žádným ministrem neroste ani nepadá. Je vytvářeno hlavně doktory a sestrami. Žádný ministr jim nenařídí, aby byli k pacientům pozorní a shovívaví. Když to nebudou chtít udělat, může se každý ministr stavět na hlavu a nezmůže nic. Počkám si na její kroky,“ soudí internista Malý.

Co lze očekávat v příštích čtyřech letech:

* Odstranění doplatků za péči hrazenou z pojištění.

* Rovnost v přístupu k poskytování zdravotnických služeb.

* Jednotné ceny léků v kalendářním roce s možností určité úpravy.

* Sjednocení nemocenského a zdravotního pojištění.

* Nezvýšení pojistného na zdravotní péči.

* Větší pozornost výchově dětí a mládeže k první pomoci.

* Rozšíření preventivních programů hrazených ze zdravotního pojištění.

* Znovunastolení diskuse o devitalizaci.

* Vytvoření fondu pro moderní medicínu, z něhož budou hrazeny nákladné operace a výchova českých operatérů v zahraničí.

* Úpravy zákonů tak, aby například pozůstalí měli právo nahlížet do dokumentace zemřelého.

* Zvýšení platů lékařů a zdravotnických pracovníků.

* Dostavbu rozestavěných zdravotnických areálů.

* Nezačínání žádných nových staveb zdravotnických zařízení.

Václav Pergl, Právo, 12.8.2002

Ohodnoťte tento článek!