Změnou vedení by ekonomika nemocnice byla určitě poškozena

peníze, daně, kalkulačka

„Prvním popudem k jednání byla nemocnici předložená nevýhodná smlouva o energiích. Ta už jednou neprošla dozorčí radou. Byl a je vytvářen tlak ze strany kraje, aby tato smlouva byla podepsána. Jsme přesvědčeni, že je smlouva velmi nevýhodná,“ říká primář ARO Krajské nemocnice Liberec.

PRIMÁŘ ARO A ŠÉF ODBOROVÉ ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE DUŠAN MORMAN V ROZHOVORU PRÁVU ŘEKL:

Ve vaší nemocnici vznikla výzva na podporu vedení. Tři odborové organizace pozvaly na setkání se zaměstnanci nového libereckého primátora. Co jste od setkání očekávali?

Prvním popudem k jednání byla nemocnici předložená nevýhodná smlouva o energiích. Ta už jednou neprošla dozorčí radou. Byl a je vytvářen tlak ze strany kraje, aby tato smlouva byla podepsána. Jsme přesvědčeni, že je smlouva velmi nevýhodná. Nechali jsme si ji posoudit některými právníky a shodují se v tom, že vykazuje některé prvky, které se v právním světě nazývají proti dobrým mravům – smlouva uzavřená proti dobrým mravům. Pana primátora jsme pozvali proto, že jsme už v minulosti měli sezení se zástupci kraje – panem hejtmanem – a víme dobře, že kraj je dobře informován o celé problematice, ne že není. Pana primátora jsme chtěli proto, že byly nové volby, nový pan primátor, který je statutárním zástupcem jednoho ze dvou vlastníků a majitelů akcií liberecké nemocnice. Chtěli jsme, aby byl seznámen se situací, aby viděl, jaké jsou platy, podmínky uvnitř nemocnice, i to, že většina zaměstnanců stojí za svým vedením.

Proč je smlouva o energiích, kterou uzavřel Liberecký kraj, nevýhodná?

Nemocnice přijde o určitou část miliónů, jestli to bude patnáct, dvacet anebo dvacet pět v tuto chvíli není úplně důležité. Důležité je, že kraj tvrdí, jak ušetří touto generální dohodou o energiích, ale neříká, že toto ušetření je vykoupeno tím, že nemocnice je připravena o dvacet miliónů korun. A pozor! Těchto dvacet miliónů je financováno ze zdravotního pojištění. To je náš hlavní zdroj příjmů. Ptám se, je to košer financovat ztrátu způsobenou krajem ze zdravotního pojištění?

Není v Česku obvyklé, aby odborové organizace a zaměstnanci svolávali setkání na podporu vedení nemocnice. Připojil se u vás nějaký lékař k výzvě Děkujeme, odcházíme!?

Tento management za poslední tři roky, kdy se stala nemocnice akciovou společností, udělal kus práce. Narovnal určité finanční toky. Ekonomický výsledek nemocnice je kladný a z toho profitují zaměstnanci, protože se vyplácejí prémie. A prémie se zase vyplácejí proto, že nebyl problém se domlouvat s managementem nemocnice. Odborové organizace se mohly bez problémů domluvit s managementem na dělení zisku. V souvislosti s touto výzvou neodchází z nemocnice žádný lékař. Zcela přesně odchází jeden lékař, shodou okolností z mého oddělení, který je ze Slovenska a chce dál v zahraničí získávat zkušenosti.

Pokud by se naplnily černé scénáře a obavy zaměstnanců nemocnice, myslíte si, že by odchod současného vedení mohl způsobit i odchod lékařů?

Jsem skálopevně přesvědčen, že změnou vedení by ekonomika nemocnice byla určitě poškozena, protože takhle dobré vedení neseženete každý den.

Ohodnoťte tento článek!