Změnou vedení by ekonomika nemocnice byla určitě poškozena

peníze, daně, kalkulačka

„Prvním popudem k jednání byla nemocnici předložená nevýhodná smlouva o energiích. Ta už jednou neprošla dozorčí radou. Byl a je vytvářen tlak ze strany kraje, aby tato smlouva byla podepsána. Jsme přesvědčeni, že je smlouva velmi nevýhodná,“ říká primář ARO Krajské nemocnice Liberec.

PRIMÁŘ ARO A ŠÉF ODBOROVÉ ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE DUŠAN MORMAN V ROZHOVORU PRÁVU ŘEKL:

Ve vaší nemocnici vznikla výzva na podporu vedení. Tři odborové organizace pozvaly na setkání se zaměstnanci nového libereckého primátora. Co jste od setkání očekávali?

Prvním popudem k jednání byla nemocnici předložená nevýhodná smlouva o energiích. Ta už jednou neprošla dozorčí radou. Byl a je vytvářen tlak ze strany kraje, aby tato smlouva byla podepsána. Jsme přesvědčeni, že je smlouva velmi nevýhodná. Nechali jsme si ji posoudit některými právníky a shodují se v tom, že vykazuje některé prvky, které se v právním světě nazývají proti dobrým mravům – smlouva uzavřená proti dobrým mravům. Pana primátora jsme pozvali proto, že jsme už v minulosti měli sezení se zástupci kraje – panem hejtmanem – a víme dobře, že kraj je dobře informován o celé problematice, ne že není. Pana primátora jsme chtěli proto, že byly nové volby, nový pan primátor, který je statutárním zástupcem jednoho ze dvou vlastníků a majitelů akcií liberecké nemocnice. Chtěli jsme, aby byl seznámen se situací, aby viděl, jaké jsou platy, podmínky uvnitř nemocnice, i to, že většina zaměstnanců stojí za svým vedením.

Proč je smlouva o energiích, kterou uzavřel Liberecký kraj, nevýhodná?

Nemocnice přijde o určitou část miliónů, jestli to bude patnáct, dvacet anebo dvacet pět v tuto chvíli není úplně důležité. Důležité je, že kraj tvrdí, jak ušetří touto generální dohodou o energiích, ale neříká, že toto ušetření je vykoupeno tím, že nemocnice je připravena o dvacet miliónů korun. A pozor! Těchto dvacet miliónů je financováno ze zdravotního pojištění. To je náš hlavní zdroj příjmů. Ptám se, je to košer financovat ztrátu způsobenou krajem ze zdravotního pojištění?

Není v Česku obvyklé, aby odborové organizace a zaměstnanci svolávali setkání na podporu vedení nemocnice. Připojil se u vás nějaký lékař k výzvě Děkujeme, odcházíme!?

Tento management za poslední tři roky, kdy se stala nemocnice akciovou společností, udělal kus práce. Narovnal určité finanční toky. Ekonomický výsledek nemocnice je kladný a z toho profitují zaměstnanci, protože se vyplácejí prémie. A prémie se zase vyplácejí proto, že nebyl problém se domlouvat s managementem nemocnice. Odborové organizace se mohly bez problémů domluvit s managementem na dělení zisku. V souvislosti s touto výzvou neodchází z nemocnice žádný lékař. Zcela přesně odchází jeden lékař, shodou okolností z mého oddělení, který je ze Slovenska a chce dál v zahraničí získávat zkušenosti.

Pokud by se naplnily černé scénáře a obavy zaměstnanců nemocnice, myslíte si, že by odchod současného vedení mohl způsobit i odchod lékařů?

Jsem skálopevně přesvědčen, že změnou vedení by ekonomika nemocnice byla určitě poškozena, protože takhle dobré vedení neseženete každý den.

Změnou vedení by ekonomika nemocnice byla určitě poškozena
Ohodnoťte tento článek!