Změny v nemocnicích v karlovarském kraji nelze provádět od stolu

„Nemyslím si, že by v kraji mělo dojít k rušení některé z nemocnic. Na to bych se podíval spíše do jiných krajů. Naopak v Karlových Varech bych rád podporoval vznik centrálního příjmu pacientů nebo výstavbu heliportu ve stejném zdravotnickém zařízení,“ říká ředitel krajské pobočky zdravotní pojišťovny v Karlových Varech Jan ChrIstoph…

ŘEDITEL KRAJSKÉ POBOČKY VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V KARLOVÝCH VARECH JAN CHRISTOPH ŘEKL V ROZHOVORU:

* Nemocnice v kraji mají problémy s financováním. Bude z vašeho pohledu možné je všechny udržet v provozu ve stávají podobě i do budoucna?

Nemyslím si, že by v kraji mělo dojít k rušení některé z nemocnic. Na to bych se podíval spíše do jiných krajů. Naopak v Karlových Varech bych rád podporoval vznik centrálního příjmu pacientů nebo výstavbu heliportu ve stejném zdravotnickém zařízení. Karlovarská nemocnice má mé jasné ano.

Slušná je i nemocnice v Sokolově. V Chebu mají na velmi dobré úrovni onkologii. Své opodstatnění má i ostrovská soukromá nemocnice. Mariánskolázeňskou nemocnici využívají nyní, po zrušení nemocnice v Plané, i pacienti z Tachovska, takže má také své opodstatnění.

Otázka je, zda zůstanou všechny obory pěti nemocnic v kraji tak, jak jsou nyní rozdělené. Dám hypotetický příklad. Nelze přece držet porodnici, kde se uskuteční pouze jeden porod za týden.

Takové oddělení nemůže zajistit odborníky, kteří mají dostatečnou praxi a rutinu výkonů. Byli bychom rádi, kdyby se pro fungování zdravotnických zařízení a jejich oborů podařilo zavést určité standardy.

Buď konkrétní obor nemocnice tyto standardy naplní, anebo se tento obor nabídne někam jinam. Jsem ale přesvědčený, že stávající obory v kraji udržíme i do budoucna.

* Chybí v současné době některé obory, které by bylo třeba v kraji zavést?

Základní obory jsou všechny.

* Chebská nemocnice má problémy největší a letos podle předpokladů asi nedosáhne kladných čísel v hospodaření…

Stavebně je chebská nemocnice řešena velmi špatně. Má například vysoké stropy, takže se objekt špatně vytápí. Obávám se, že Karlovarský kraj nebude mít dostatek finančních možností, aby mohl provést stavební úpravy, které by tuto situaci zlepšily. Je to otázka politická, zda například nemocnici nenabídnout zájemci z řad soukromých provozovatelů, kterému by se ji podařilo zainvestovat.

* V Karlových Varech se připravuje otevření nového kardiocentra. Už jste s nemocnicí uzavřeli smlouvu na financování chodu tohoto centra?

Zatím smlouva uzavřena nebyla, ale už jsme se dohodli, že zkušební provoz zahájíme co nejdříve. Od začátku července by mělo jet oddělení naplno. Jeho primářem bude doktor Kovář, který do Karlových Varů přišel z Anglie a je to skutečný odborník.

* Jak se vám spolupracuje s vedením Karlovarského kraje?

Spolupracujeme dobře, myslím, že si rozumíme. Jako ekonom mám pochopení pro změny, které ve svých nemocnicích plánuje. Neměl jsem a nemám obavy z obchodních společností, na které byly nemocnice přetvořeny.

Krajské vedení v současné době připravuje koncepci, která je zatím variantní, takže není ještě rozhodnuto, zda nemocnice budou zastřešeny formou holdingu nebo v rámci jedné velké akciové společnosti.

* V původní verzi koncepce zdravotnictví kraje se počítalo s tím, že zanikne minimum lůžek akutní péče a hlavní část bude přeměněna na lůžka s následnou péčí. Jak to vnímáte?

Já bych byl spíše pro absolutní zrušení přebytečných lůžek, i když je lůžko následné péče mnohem levnější. Neprováděl bych ale takové změny administrativně, ale po řádné diskusi.

Z té by měla vzejít čísla o obležnosti lůžek, tedy jejich využívání, a také by při řešení mělo být bráno v potaz, zda nelze některé operace provádět ambulantně.

* Dotknou se takové změny zdravotnického personálu?

Personálu nemocnic by se to dotknout nemělo, pokud kraj například nerozhodne o přesunu některých oborů z nemocnice do jiného zdravotnického zařízení.

Rudolf Voleman, Právo

Ohodnoťte tento článek!