Znojemské nemocnici hrozí směnný provoz, odcházejí lékaři

Okresní nemocnici ve Znojmě hrozí potíže kvůli zavedení směnného provozu i kvůli odchodu erudovaných lékařů. „Směnný provoz znamená, že by lékaři po odsloužení…

Znojmo – osmi pracovních hodin šli domů, odpadly by jim tedy přesčasové hodiny, čímž by se jim podstatně snížil plat. U této varianty, kterou si nepřeje ani vedení, ani lékaři, by byla narušena kontinuita práce, což by vedlo ke zhoršení dostupnosti řady vyšetření a k riziku ohrožení zdraví pacientů,“ řekl primář Zdeněk Půček, předseda Lékařské komory ve Znojmě.

„Průměrný plat zdejšího lékaře je dvacet sedm tisíc a v kolektivní smlouvě na tento rok by mělo být podepsáno dvacetiprocentní navýšení,“ uvedl ředitel Zbyněk Wirth a dodal, že tento předpoklad ovšem není kryt příjmy nemocnice. Pokud bude zahájen směnný provoz, bude to znamenat, že se obě strany nedohodly. Doplatí na to především pacienti. Ředitel Wirth potvrdil, že obě strany dosáhly předběžné dohody a nepředpokládá, že by se směnný provoz stal skutečností.

Dalším problémem, s nímž se nemocnice potýká, je úbytek kvalifikovaných lékařů.“ Část jich odešla z běžných důvodů, tři pak kvůli osobním sporům,“ uvedl Půček. Předseda lékařské komory upozornil, že ve znojemské nemocnici jsou často pracovní smlouvy uzavírány na dobu určitou, což je podle něj emotivující. Odchod lékařů znamená pro znojemský špitál tristní situaci, neboť “ ztráta erudovaných lékařů by mohla znamenat pokles nejen kvality, ale i dostupnosti lékařské péče v okrese,“ uvádí prohlášení představenstva okresního sdružení znojemské lékařské komory.

Nejvíce je odchodem lékařů postiženo radiodiagnostické oddělení.“ Před čtyřmi lety odtud odešli dva lékaři, jeden do Kanady a druhý k dealerské firmě. Letos odešla jedna žena kvůli těhotenství a druhá za lepším vybavením do Jindřichova Hradce, další lékař jde do Zlína,“ vysvětlil ředitel. Obdobně se s nedostatkem kvalitních lidí potýkají i na gynekologickoporodnickém oddělení.

Gabriela Střechová, Rovnost, 9.2.2002

Ohodnoťte tento článek!