ZP MV ČR: Na nový účet u ČNB poslalo pojistné už 82 % zaměstnavatelů

Již více než 82 % všech zaměstnavatelů, kteří odvádějí pojistné na zdravotní pojištění za své zaměstnance – klienty ZP MV ČR, poslalo v lednu peníze na nový účet pojišťovny, vedený u ČNB.

„To považujeme za velký úspěch. Samozřejmě pokračujeme v informační kampani,“ okomentoval situaci ředitel Ekonomicko-provozního odboru ZP MV ČR Vratislav Matys. Podle něj na nový účet u ČNB poslalo v lednu peníze i 21 % pojištěnců z řad OSVČ a OBZP. „Na příjmové účty ZP MV ČR určené platícím pojištěncům (OSVČ a OBZP), v lednu zaplatilo celkem 77 964 klientů. Z toho 16 311 již uhradilo na nový účet u ČNB, což je 21 procent. Celkem 79 % těchto plátců v lednu uhradilo pojistné ještě na původní bankovní účty.

Zákonná povinnost hradit na účet u ČNB ovšem platí s účinností od 10. února 2017,“ vysvětluje Matys.
Klienti ZP MV ČR mají na změnu účtu dostatečný časový prostor i proto, že pojišťovna požádala ministerstvo financí o souhlas s vedením souběhu provozovaných účtů. Původní účty musí být podle přechodného ustanovení k zákonu zrušeny do 24 měsíců od účinnosti zákona, ZP MV ČR má udělen souhlas do 31. prosince 2018.

„V době účinnosti přechodného ustanovení, budeme oslovovat průběžně všechny klienty a další osoby i instituce, které budou ještě hradit na staré účty, aby si změnili ve své evidenci platební údaje. V těchto případech může jít o osoby, které už dávno nejsou klienty ZP MV ČR, ale mají povinnost splácet svoje závazky, dále soudy, exekutoři, dědicové, insolvenční správci, banky a zaměstnavatelé v případě srážek ze mzdy, z účtu povinného a z exekucí dle daňového řádu apod.,“ dodává ředitel Matys.

Čísla účtů pro příjem plateb na zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé: 2115106031/0710
OSVČ, OBZP: 2110102031/0710

Variabilním symbolem platby pro OSVČ a OBZP je rodné číslo, případně číslo pojištěnce přidělené ZP MV ČR. Variabilním symbolem platby zaměstnavatele je IČ, doplněné na 9. a 10. místě nulami, pokud tato místa neoznačují číslo organizační jednotky plnící povinnosti plátce pojistného. Konstantní symbol platby při bezhotovostní platbě je 3558, při platbě složenkou 3559. Číslo účtu pro platby na penále a pokuty: 2117101031/0710.

ZP MV ČR je největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v zemi s celkovým počtem více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou prestižního ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016.

Ohodnoťte tento článek!