ZP MV uzavřela smlouvu s Protonovým centrem v Praze

dokument, dohoda, podpis, razítko

Všechny české zaměstnanecké zdravotní pojišťovny nyní mají uzavřenou smlouvu o úhradě protonové terapie s Protonovým centrem v Praze.

Pojišťovny onkologickým pacientům dosud léčbu platily v režimu nesmluvních zařízení za nesmluvní ceny, které byly daleko vyšší, než ceny, které poté PTC nabídlo ve smlouvách.

„I v minulosti pojišťovny onkologickým pacientům léčbu hradili, schvalování však probíhalo v individuálním režimu,“ sdělila ředitelka pro strategii Protonového centra v Praze Iva Taťounová.

„Díky uzavřenému smluvnímu vztahu, získali zaměstnanecké pojišťovny od Protonového centra v Praze i výhodné cenové podmínky,“ dodává ředitelka strategie PTC.

Mluvčí zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra Hana Kadečková naší redakci potvrdila, že smlouva s PTC byla uzavřena do konce letošního roku.

Krátkodobé smlouvy pojišťovnám zaručují možnost změny smluvních vztahů s PTC například v případě, že by ministerstvo zdravotnictví zařadilo výkony protonové léčby do úhradové vyhlášky pro rok 2016.

ZP MV uzavřela smlouvu s Protonovým centrem v Praze
Ohodnoťte tento článek!