ZPMV: Náklady na léčbu melanomu vzrostly během roku o 100 %

Obr. 1 – Pokročilý melanom se závažnou prognózou

Náklady na léčbu zhoubného onemocnění kůže – melanomu, vzrostly meziročně o sto procent. Celkové náklady na léčbu čtyř set klientů Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) přesáhly v roce 2016 částku 62 milionů korun.

Náklady vzrostly oproti roku 2015 o 98 %. Tehdy pojišťovna za léčbu melanomu zaplatila celkem 31,4 milionu korun. Průměrné roční náklady na léčbu jednoho pacienta se zvýšily z 67 500 Kč v roce 2015 na 140 700 Kč v roce 2016. „Výdaje pojišťovny na samotná léčiva, určená k léčbě melanomu, se pak meziročně zvedly dokonce o 116 %. Zatímco v roce 2015 ZP MV ČR vydala jen za léčiva necelých 26 milionů korun, loni už to bylo 56 milionů. Přitom počet klientů proti roku 2015 mírně poklesl,“ uvedla mluvčí ZP MV ČR Hana Kadečková.

„Důvodem tak intenzivního nárůstu výdajů za léčbu melanomu je fakt, že do úhrad byly zařazeny nové nákladné léky, určené především k léčbě pokročilého a metastatického maligního melanomu,“ upřesnila vedoucí oddělení kontrolní činnosti ZP MV ČR MUDr. Milada Tomanová.

Rizikem je opalování a spálení kůže

Podle dermatologů jedním z hlavních rizik vzniku melanomu je časté, dlouhé, opakované opalování zvláště přes poledne, ale i dlouhodobé opalování kůže, byť tzv. dostatečně chráněné slunečními filtry s vysokým UV faktorem. Nebezpečné je spálení kůže. Jedno až dvě spálení na slunci zvyšují riziko vzniku melanomu u žen 1,5x a u mužů 2,8x. Tři a více spálení na slunci během života zvyšují riziko vzniku u žen 2,3x a u mužů dokonce 7,6x. Velmi rizikové je opalování v dětském věku.

Snadná a účinná prevence

ZPMV ČR přispívá svým klientům z fondu prevence na preventivní vyšetření kůže částkou 500 Kč. „Jsme rádi, že počet těchto vyšetření se rok od roku zvyšuje, protože právě díky tomuto vyšetřená se dá zhoubný melanom podchytit v časném stádiu, kdy je velmi dobře léčitelný. V loňském roce o příspěvek požádalo více než 900 klientů ZP MV ČR, tedy o té měř 250 více než v roce 2015. ZP MV ČR tak klientům na prevenci melanomu za poslední dva roky přispěla více než 800 000 Kč.

Ohodnoťte tento článek!