ZPMV zvýší úhrady za péči příští rok o 5,7 pct. na 25,1 mld.

peníze, euro

Největší zaměstnanecká Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) zvýší příští rok úhrady všem typům zdravotnických zařízení a zdravotní péče. Celkové náklady oproti letošku stoupnou o 5,7 procenta na 25,1 miliardy korun. ČTK to sdělila mluvčí největší zaměstnanecké pojišťovny Hana Kadečková.

ZPMV hradí péči za 1,23 milionu pojištěnců.

U akutní lůžkové péče se úhrady ZPMV zvýší o 9,3 procenta, nemocnice dostanou celkově přidáno 7,9 procenta a náklady na ambulantní péči stoupnou o 3,8 procenta, upřesnila. Průměrné denní výdaje za péči by měly dosáhnout 68,2 milionu korun. Vyplývá to ze zdravotně pojistného plánu, který dnes schválily správní a dozorčí rada pojišťovny.

Ze schváleného plánu rovněž vyplývá, že příjmy z pojistného podobně jako v předchozích letech nebudou stačit na úhradu plánovaných zdravotních nákladů. Měly by dosáhnout výše 24,5 miliardy korun. Vzniklý rozdíl uhradí ZPMV ze zbytku rezerv, a to částkou 1,1 miliardy korun. Nebude také plně čerpat peníze na provoz.

„Jako už několik let za sebou, i v příštím roce posílíme základní fond zdravotního pojištění z prostředků určených na tvorbu provozního fondu. Na úhradu léčby našich klientů takto plánujeme ponechat celkem 171 milionů korun,“ uvedl generální ředitel ZPMV Jaromír Gajdáček.

Zdravotně pojistný plán podle ředitele předpokládá v příštím roce zajištění úhrad za péči bez zatížení pojišťovny závazky po splatnosti a bez nutnosti úvěru. „Hlavním cílem zůstává zajistit dostupnou a kvalitní péči, na kterou jsou naši klienti zvyklí,“ zdůraznil ředitel.

Čerpání peněz vychází z úhradové vyhlášky, kterou pro příští rok připravilo ministerstvo zdravotnictví. Celkem by Všeobecná zdravotní pojišťovna a šest oborových a zaměstnaneckých pojišťoven měly v roce 2014 dát na péči 235 miliard, o deset miliard víc než letos. Všechny pojišťovny mají zapracovat vyhlášku do zdravotně pojistných plánů do 8. prosince.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!