Zproštění viny sestry Marešové z vražd pacientů je pravomocné

Zdravotní sestra Věra Marešová, kterou obžaloba vinila z vražd šesti pacientů draslíkem v Lužické nemocnici v Rumburku, byla pravomocně zproštěna viny. Pražský vrchní soud zamítl odvolání státního zastupitelství.

Pozůstalí po zemřelých pacientech mohou zkusit uplatnit své nároky na odškodnění ještě v občanskoprávním řízení. Marešová, která strávila 14 měsíců ve vazbě, se může obrátit s žádostí o odškodné na ministerstvo spravedlnosti.

Odvolací senát se ztotožnil s lednovým osvobozujícím rozsudkem ústeckého krajského soudu. „Ani není vůbec jisté, jestli se takové případy staly. Je to celkem jednoznačné a zprošťující rozsudek byl zcela na místě,“ podotkl soudce Michal Hodoušek k prvním pěti úmrtím. U poslední zemřelé pacientky, po jejíž smrti byla Marešová zadržena, existovaly podle soudce pochybnosti, zda za skonem stála, či nestála obžalovaná. Ani revizní posudek totiž nevyloučil to, že ke vstříknutí draslíku mohlo dojít. Experti ale zároveň připustili i verzi, že zvýšené množství prvku v krvi mohlo být v tu dobu normální.

Pětapadesátiletá Marešová vinu od počátku popírala. „Znovu opakuji: nikoho jsem neusmrtila, nikomu jsem nepomohla zemřít, nikomu jsem neublížila ani jsem nechtěla ublížit. Prostě byla jsem v nesprávný čas na nesprávném místě s nesprávnými lidmi, já si to neumím jinak vysvětlit,“ řekla v dnešní závěrečné řeči.

Její advokátka doplnila, že Marešová je rázná a dominantní a v nemocnici nezapadla do mladého kolektivu. Podle právničky je zdrcující, že se jí za to bývalé kolegyně mstily v trestním řízení.

Obžaloba tvrdila, že Marešová zavraždila v letech 2010 až 2014 infuzí s draslíkem na jednotce intenzivní péče šest nemocných ve věku od 35 do 85 let, aby si ulehčila práci. Státní zástupce pro ni v hlavním líčení před ústeckým soudem požadoval doživotní trest vězení, nyní zastupitelství usilovalo o vrácení kauzy k novému projednání a doplnění dokazování.

Žalobce se původně opíral o posudek znalce Radka Matlacha, jehož závěry ale odmítli jak expert povolaný obhajobou, tak i zpracovatelé revizního posudku z olomoucké fakultní nemocnice. Hodoušek dnes podotkl, že určitým znaleckým odvětvím včetně medicíny soudci rozumět nemohou a musí se zcela spolehnout na posudky, které berou „za bernou minci“. Výrazné rozdíly mezi posudky v kauze Marešové by se podle něj „měly nějakým způsobem řešit“.

Ústecký soud v dubnu zahájil na podnět obhájkyně Marešové se znalcem Matlachem správní řízení. Rozhodnutí padne nejdříve za šest týdnů, soud vyčkával na výsledek odvolacího jednání. Muž, kterému hrozí i vyškrtnutí ze seznamu znalců, je přesvědčen, že se obhájí.

Matlach je autorem i dalšího sporného posudku, a to v kauze Petra Kramného, který byl odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery. Matlach popíral tvrzení obžaloby, že oběti zemřely v důsledku zásahu elektrickým proudem, a před soudem hovořil o otravě. I tento jeho názor zcela popřela revizní expertiza.

Marešová dnes nechtěla komentovat, zda a jaký vznese nárok na odškodnění vůči státu. Může žádat náhradu škody i nemajetkové újmy, dále i uhrazení nákladů právního zastoupení. Podle judikatury Nejvyššího soudu by se satisfakce za nemajetkovou újmu měla pohybovat v rozmezí 500 až 1500 korun za každý den vazby.

Ohodnoťte tento článek!