Zrušení nemocnice v Litomyšli nehrozí,“ slibuje Roman Línek

Roman Línek

Litomyšl – Do diskuse o fúzi nemocnic v Pardubickém kraji se zapojuje nejen odborná veřejnost. Zajímá hlavně obyvatele měst, kde nemocnice jsou. Nejinak je tomu i v Litomyšli. Protože se k danému tématu rojí fámy a některé zprávy budí strach či rozpaky, tak se rozhodli městští zastupitelé pozvat na své zasedání v úterý vícehejtmana Pardubického kraje. ROMAN LÍNEK je odpovědný za oblast zdravotnictví.

Jaká byla „hlavní zpráva“ pro Litomyšlany, kterou jste přivezl na jednání zastupitelstva?

Chceme zachovat litomyšlskou nemocnici nadále jako akutní lůžkové zařízení a budeme ji dále rozvíjet.

Kdy mohou lidé čekat první výsledky po dokončení fúze nemocnic?

Fúze bude dokončena do konce letošního roku, ale první výsledky se projeví až v letech následujících.

Čeho si všimnou pacienti jako prvního po fúzi nemocnic?

Doufáme, že si nevšimnou ničeho, péče nebude nijak omezena.

Může kraj zaručit, že nedojde k dalšímu rušení oddělení v Litomyšli?

Rozhodně chceme zachovat všechny potřebné odbornosti tak, aby nemocnice mohla poskytovat komplexní péči na vysoké úrovni. Rozhodující slovo ale bude mít každoroční úhradová vyhláška vydávaná ministerstvem zdravotnictví a také názory odborných zdravotnických společností.

Je nějaká šance na návrat porodnice a dětského oddělení do Litomyšle?

Podle mých dosavadních zkušeností je nyní tato šance minimální.

Jak pomůže vaše jmenování do správní rady VZP v rozvoji zdravotní péče na území Pardubického kraje?

Budu se zde snažit zúročit své zkušenosti s financováním regionálního zdravotnictví. Je potřeba hlídat, aby nedocházelo k územním nespravedlnostem a také aby byla zajištěna víceletá stabilita financování gionálního zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!