Zrušení regulací může podle MZ ohrozit financování zdravotnictví

Zrušení regulací na zdravotní péči podle požadavku Ústavního soudu zvýší podle ministra Martina Holcáta výdaje resortu příští rok o pět miliard korun a do tří let o 30 miliard. Na to systém přes slíbený příliv peněz nemá, řekl novinářům ministr.

Ústavní soud zrušil letošní úhradovou vyhlášku k 31. prosinci 2014, péče uhrazená v zálohách se podle ní v příštím roce doúčtuje. Za péči provedenou v roce 2014 budou zálohy už podle nové vyhlášky bez regulací.

„Ministerstvo zatím nemělo čas podrobně vyhlášku prostudovat. Já mám obavu, že jsou tam do určité míry dotčeny regulace a že to maličko ohrožuje financování zdravotnictví,“ řekl Holcát. Rozumí tomu, že lékaři zrušení regulací vítají, z hlediska rozpočtu a hospodaření ale jsou regulace podle ministra určité nutné.

Ministerstvo nyní chystá rámcové podmínky úhradové vyhlášky pro příští rok podle zadání Ústavního soudu, předá je příští týden pojišťovnám, aby je do 8. prosince zapracovaly do svých zdravotně pojistných plánů.

Pojišťovny podle vyjádření svých ředitelů chtějí nárůstu výdajů po zrušení regulací čelit důkladnější revizní činností, aby odhalily veškerou neoprávněně vykázanou péči. Podle Holcáta budou muset zřejmě politici rozhodnout o přilití dalších peněz do zdravotnictví. Znovu by mohly stoupnout odvody státu za děti, důchodce či nezaměstnané, mohla by se zvýšit spoluúčast pacientů, nebo umožnit připojištění.

Resort spotřebuje ročně 290 miliard, z nich 220 miliard hradí zdravotní pojišťovny. V příštím roce by mohly podle očekávaných příjmů dát na péči až 230 miliard. Dostanou totiž navíc 4,7 miliardy ze zvýšených odvodů, další čtyři miliardy se očekávají navíc ve výběru pojistného. Všeobecná zdravotní pojišťovna si vylepší bilanci půjčkou od státu, má schváleno 800 milionů a bude se jednat ještě o zhruba jedné miliardě korun.

Ústavní soud zrušil letošní vyhlášku jako protiústavní. Soudcům vadí snížení úhrad za tu péči, kterou vykážou lékaři nad dohodnutý limit, či odlišné úhrady pro smluvní a nesmluvní zařízení.

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek potvrdil, že aplikace výroku soudu do úhradové vyhlášky výrazně zvýší náklady VZP. Soud ale podle něj také naznačil, že s růstem nákladů je také nutno řešit, z jakých příjmů mají být financovány.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček doplnil, že bez regulací hrozí nekontrolované poskytování zdravotní péče. „Když regulace nebudou moci být použity, budeme jednat, jaké jiné mantinely nastavit,“ shrnul.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!