Ztrátu loni vykázaly dvě z pěti velkých středočeských nemocnic

Z pěti velkých středočeských nemocnic, které fungují jako akciové společnosti, jen Kladno a Beroun minulý rok hospodařily se ztrátou. Vyplývá to z předběžných hospodářských výsledků akciových společností a menších nemocnic, které na ně byly převedeny loni na podzim…

Praha – Údaje vzala na vědomí rada kraje, řekl mluvčí kraje Martin Kupka.

Nejvyšší souhrnnou ztrátu vykázala v roce 2005 oblastní nemocnice Kladno, a to 21,4 milionu korun. Podíl samotné kladenské nemocnice činí 12,5 milionu korun a spočívá v několikanásobném zvýšení spotřeby energie a vysoké spotřebě materiálu oproti schválenému rozpočtu. Zbývajícími 10,5 milionu korun se na ztrátě podílela nemocnice v Berouně. Její hospodářský výsledek zhoršují zejména nízké výnosy, které dlouhodobě nekryjí náklady, zvláště materiálovou spotřebu, energie, mzdy a ostatní náklady.

Celková ztráta oblastní nemocnice v Příbrami, která byla vyčíslena na 7,3 milionu korun, je způsobena ztrátou nemocnice Hořovice. Příbramské zdravotnické zařízení dosahuje vyrovnaného výsledku hospodaření, nemá ale zdroje na krytí ztráty hořovické nemocnice. „Vyrovnaný výsledek Příbrami je v každém případě úspěchem, neboť na počátku transformace obou příbramských nemocnic byla značně vysoká ztráta,“ uvedl hejtman Petr Bendl.

Ztráta hořovické nemocnice činila v uplynulém roce 7,7 milionu korun a v plné výši zatížila hospodaření příbramské nemocnice. Základním zdrojem záporného výsledku byl slabý růst výnosů, který nepokryl růst výdajů například na mzdy.

Hospodaření oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi je dlouhodobě nadprůměrné. Nemocnice konsolidovala i převzatou mělnickou nemocnici a vyrovnala se se zvýšenými nároky na energii a materiálové náklady. „Zvláště oceňuji spolupráci s nemocnicí Mělník po spojení obou zařízení. Výsledkem je mimo jiné ekonomická stabilita mělnické nemocnice,“ uvedl náměstek hejtmana Josef Kantůrek.

Vyrovnaně minulý rok hospodařila rakovnická nemocnice a vyrovnaných hospodářských výsledků dosahuje dlouhodobě Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Pozitivní hospodářský výsledek oblastní nemocnice v Kolíně v roce 2005 postačí na krytí ztrát nemocnic v Brandýse nad Labem a Nymburku. Ztráta brandýské nemocnice dosáhla pěti milionů korun a zásadní vliv na ní má zvýšení cen energií, vyšší spotřeba materiálu a nižší růst výnosů. Stejně je zdůvodněna ztráta nymburského zařízení ve výši 8,8 milionu korun.

Jako akciová společnost funguje ve středních Čechách pět velkých oblastních nemocnic, a to v Příbrami, Kolíně, Kladně, Mladé Boleslavi a Benešově. Loni na podzim na ně kraj převedl 11 menších zdravotnických zařízení, která hodlá v budoucnu prodat či pronajmout. Jsou to nemocnice v Berouně, Brandýse nad Labem, Mělníku, Nymburku, Hořovicích, Rakovníku a Třebotově. Dále také Ústav pneumologie a onkologie Na Pleši, léčebny dlouhodobě nemocných ve Vojkově a Prčici a Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!