Ztráty nemocnice nestoupnou

pacient, nemocnice, pokoj, sestra

I letos zůstane Klatovská nemocnice ve ztrátě, v roce 2013 chce ale být na nule.

Rokem šetření bude příští rok pro Klatovskou nemocnici. Areál nové nemocnice bude o polovinu menší než současný, který má nyní rozlohu téměř 9,7 ha a budou se hledat i možnosti ke zlepšení finanční situace.

„Budova, ve které je nyní dětské oddělení, patří městu Klatovy a tomu bude také po přestěhování vrácena zpět. Ostatní budovy patří Plzeňskému kraji, který s nimi naloží podle svého uvážení. Je možné, že je prodá nebo pronajme,“ informoval náměstek ředitele Klatovské nemocnice Igor Jakubčík.

„Nejen o naší budově jsme již několikrát mluvili s vedením Plzeňského kraje. Máme velký zájem, aby další aktivity v areálu nemocnice byly v souladu s tím, pro co je určen a čemu historicky sloužil, tedy pro sociální účely. V minulosti jsme již o naší budově hovořili, byť předběžně, protože vedení nemocnice zatím neřeklo termín, ke kterému ji chce opustit. Město uvažovalo tuto budovu využít například pro léčebnu dlouhodobě nemocných,“ sdělil starosta města Klatovy Rudolf Salvetr.

Nemocnice letos plánuje stejně jako loni ztrátu kolem 72 milionů korun, ale do roku 2013 by se chtěla dostat na nulu a nebýt ve ztrátě. „Nemůžeme zatím nijak zvyšovat objem plánovaných lékařských výkonů, protože máme Všeobecnou zdravotní pojišťovnou limitovaný objem paušálu pro tento rok, který zůstal meziročně stejný, proto nemůžeme dělat více operací.

Nemůžeme tak vyřešit záporný hospodářský výsledek. Letos nemáme kvůli stop stavu šanci získat od VZP peníze navíc. V roce 2012 se chceme kompletně připravit na nový model financování systémem DRG, v rámci kterého nebudou prováděny úhrady paušální platbou, ale úhradou za pacienta a složitost výkonu. Díky tomu, že máme experta na operace kyčlí, bychom udělali operací dvakrát tolik než nyní při využívání paušálních plateb,“ sdělil Lešundák.

Náklady na provoz nové nemocnice prý budou vyšší, ale budou zapříčiněny vyšším komfortem.
Stavba nové nemocnice přinese změny i pro řidiče. V první polovině příští roku by měl být vybudován další „kruháč“.

„Kruhový objezd by měl být vybudován v místech, kde je nyní trojúhelník v Plzeňské ulici u Rozhrání. Vše potřebné už je k výstavbě připraveno a schváleno. Se stavbou by se mělo začít na jaře 2012, dalo by se říct, jakmile sleze sníh. Stavba potrvá dva až tři měsíce a vyjde přibližně na 40 milionů korun,“ uvedl Jakubčík.

Ztráty nemocnice nestoupnou
Ohodnoťte tento článek!