Zubaři: Unikají peníze z veřejného pojištění

Ministerstvo financí požádaly o stanovení maximální ceny jen čtyři firmy, které prodávají zubní materiál. Stomatologická komora požaduje, aby stát více kontroloval, zda dovozci dentálního materiálu neporušují zákon o cenách…

Praha – Do konce týdne sdělí Česká stomatologická komora Ministerstvu financí, kteří dovozci dentálního materiálu opomíjejí předpisy a nepožádali o stanovení maximální ceny pro své výrobky . Zákon o cenách jim to sice ukládá, ale řada prodejců jej opomíjí a určuje si sama, za kolik bude své výrobky prodávat.

„Pochopitelně, že za víc, než by povolili ministerští úředníci. Zubní ordinace a laboratoř to ale musí zahrnout do cenové kalkulace pro klienta,“ zdůraznil prezident stomatologické komory Jiří Pekárek

Připomněl, jak rozsáhlý je dnes trh se zubním materiálem a technikou a přitom v Cenovém věstníku Ministerstva financí jsou jen čtyři firmy, u jejichž výrobků jsou maximální ceny určeny. Jde o Safinu, Dental, Nordiscu a Kdynium.

Je třeba více kontrol

Pekárek se dožaduje důkladnějších kontrol. Zdůrazňuje, že pokud není problém kontrolovat činnost zubních lékařů a laboratoří, měli by se více sledovat i dodavatelé. „Tady uniká poměrně značné množství peněz. Osobně bych byl pro liberalizaci, ale když existuje zákon, ze kterého vyplývá cenová regulace, měli by ho všichni dodržovat,“ dodal.

Ministerstvo financí sdělilo, že dodržování maximálních cen, které se nesmějí překročit, kontroloři sledují, a to i v lékárnách. Za loňský rok a do února 2002 v nich bylo ukončeno dvanáct kontrol. Podle ministerstva se ve čtyřech případech zjistilo porušení cenových předpisů a pokuty dosáhly celkové výše 11 780 korun.

Není výjimkou, že Ministerstvo financí maximální cenu u konkrétního léku nebo zdravotnické techniky stanoví, ale jiná firma doveze stejné léčivo a prodává je podstatně dráž.

Finanční úřad hl. m. Prahy například zjistil, že za vyšší než maximální cenu se prodával haemocopletan, který se používá na poruchu srážlivosti krve. Dovozce zaplatil pokutu 42 tisíc korun. Jméno dovozce ministerstvo neuvedlo, protože Rusnokův úřad vrátil případ k novému projednání.

Na porušování zákona upozornila v tomto případě firma, která předtím prodávala týž lék za regulovanou, podstatně nižší cenu. Podle Ministerstva financí se musí všichni dovozci „vejít“ do maximální ceny, pokud je stanovena. Dovozce, který tehdy haemocompletan nabízel za čtyřikrát dráž zatmelil „díru“ na trhu, která vznikla výpadkem výroby fibrinogenu se stejnými účinky. „Všichni jsme tento důležitý lék sháněli. A teď ta firma dostane pokutu, že nám pomohla,“ podotkla lékárnice, která odmítla říct své jméno.

Vydržet tlak lobby

Ministr financí Jiří Rusnok vnímá obcházení zákona dovozci léků a zdravotnického materiálu jako vážný problém. Zdůraznil, že v rámci zákona o cenách je možné přistoupit k regulaci určitých trhů. „Nicméně inspirace k tomu musí přijít z příslušného resortu. My jako Ministerstvo financí těžko můžeme sami vyhledávat problém těch či oněch vstupů, těch či oněch léčiv,“ prohlásil.

Rusnok si myslí, že by se měl maximálně využít prostor pro taková opatření, která budou šetřit peníze z veřejného zdravotního pojištění a současně budou přijatelná z hlediska podmínek pro hospodářskou soutěž. Zejména těch, které se týkají volného trhu, k nimž se Česká republika zavázala a ještě musí zavázat v rámci EU.

Takové modely prý lze nalézt. „Myslím, že jsme to v minulosti dokázali u jiných výrobků. Je to o odvaze a síle vydržet tlak různých firem a lobby,“ prohlásil Rusnok.

Ministerstvo financí je připraveno zakročit, i když jde o nepříjemnou roli. „Naopak jsme se mnohokrát ocitli v pozici osamoceného na poušti, kdy i zdravotnický resort nehájil podle mého názoru zájem veřejných financí a veřejného zdravotního pojištění tak vehementně, jak bych si já představoval,“ uvedl Rusnok minulý týden na semináři o poskytování a financování zdravotní péče.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ale upozorňuje ještě na další problém. Miliardové ztráty u veřejných financí podle ní vznikají tím, že stát okamžitě neupravuje ceny léků po změnách kursu.

Ivana Kněžínková, Hospodářské noviny, 21.5.2002

Ohodnoťte tento článek!