Zubařů je stále nedostatek a stárnou

Akutním nedostatkem zubařů trpí v současnosti Moravskoslezský kraj. Prokázala to analýza mapující zdravotnictví v regionu, kterou si nechalo zpracovat hejtmanství.

Každý zubař v kraji má víc o 136 pacientů, než ukazuje celostátní průměr.

Analýza mimo jiné uvádí, že kromě trvalého nedostatku stomatochirurgů je i alarmující počet ortodontů, odborníků zaměřených na léčbu nepravidelností chrupu.

„Zubařů je nedostatek, lidé musí dlouho čekat na ošetření. Navíc jsme také hluboko pod věkovým průměrem stomatologů, někteří z nich mají přes sedmdesát let,“ upozornil Karel Pustelník, vedoucí pracovní skupiny, která analýzu pro Moravskoslezský kraj zpracovávala.

Obdobná situace navíc panuje také u praktických lékařů. „V kraji máme šest set jedna praktiků. I jejich věková struktura je nevýhodná, vždyť nad sedmdesát let jich je 24 a v rozmezí 60 až 69 let jich v kraji působí 118,“ odhalil.

Kraj ale trápí nejen nedostatek, ale i vzdělávání stomatologů. Počet nových absolventů totiž každým rokem klesá.

„Problém je, že vzdělávání lékařů je pod dikcí ministerstva zdravotnictví. My jsme několikrát ministerstvo upozorňovali, že tu chybějí zubaři i lékaři v nemocnicích,“ povzdychla si vedoucí krajského odboru zdravotnictví Petra Tomanová a dodala, že je možné, že situaci malinko zlepší lékařská fakulta, kterou bude Ostrava od září mít.

„Kraj moc dělat nemůže a zatím není řešení, které by to napravilo,“ netajila.

Podle Tomanové se přesto kraj snaží lékaře na sever Moravy nalákat, a to pomocí stipendií. „Ta jsou určena pro studenty pátých a šestých ročníků lékařských fakult. „Páťáci obdrží 2,5 tisíce měsíčně, šesťáci 5 tisíc měsíčně. Ale jen pokud se zavážou, že po absolvování studia budou tři roky pracovat v krajských nemocnicích,“ popsala.

O stipendia prý zájem je, za poslední školní rok hejtmanství vyplatilo milión a půl.

Ohodnoťte tento článek!